Vesoljske tehnologije priložnost za poglobitev slovensko ruskega sodelovanja

ponedeljek, 23. april 2018

Aktivnosti s področja vesoljskih tehnologij, podprte z digitalno ekonomijo, učinkovito prispevajo k pametni rasti in konkurenčnosti globalnega gospodarstva ter ustvarjanju delovnih mest, je bilo slišati na slovensko-ruskem poslovnem forumu (18. - 20. april 2018) v Ljubljani na temo »Digitalizacija gospodarstva z uporabo vesoljskih tehnologij.«

Forum je bil nadaljevanje mednarodne konference z naslovom Vesoljske tehnologije za digitalno ekonomijo predstavnikov slovenskega in ruskega gospodarstva, ki je potekala v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju. Namenjena je bila oblikovanju močnega ekosistema za razvoj vesoljskih tehnologij, izmenjavi poslovnih praks in povečanju priložnosti za nadaljnji razvoj »Nove ekonomije« in »Novega vesolja«.

Pred nekaj leti si je Slovenija zastavila ambiciozni cilj, da pospeši svoje digitalno preoblikovanje in izboljša mednarodno konkurenčnost ter postane zelena referenčna država v digitalni Evropi. Dosegli smo številne uspehe, ki dokazujejo, da je Slovenija lahko primer dobre prakse v svetovnem merilu, kako se družba hitro in hkrati premišljeno prilagaja na digitalno prihodnost.

Uvodoma je mag. Gorazd Mihelič, direktor SPIRIT Slovenija, poudaril vlogo agencije pri spodbujanju medsebojnih aktivnosti na področju digitalnih rešitev med obema državama. »Slovenska podjetja lahko zaradi svoje večje fleksibilnosti ruskim podjetjem ponudijo visoko tehnološko napredne rešitve in se hitreje vključujejo v velike strukture ruskih podjetij. Še posebej bi apeliral na podjetja, ki ponujajo inovacije in patentne rešitve, ki lahko predstavljajo preboj v skupnem poslovanju ravno na področju uporabe vesoljskih tehnologij.«

V Sloveniji smo uspešni na področju umetne inteligence in masovnih podatkov v javnem sektorju, saj imamo največ raziskovalcev na tem področju na prebivalca na svetu, Institut Jožef Stefan pa je ena vodilnih institucij na svetu na področju umetne inteligence odprtih virov izobraževanja, je v nadaljevanju dejala Alenka Suhadolnik, generalna direktorica Direktorata za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve. »Na področju uporabe tehnologije veriženja blokov se slovenska podjetja uvrščajo med vodilne razvijalce digitalnih investicijskih platform na svetu. Vlada vzpostavlja potrebno infrastrukturo za njeno uvajanje in razvoj. Slovenija kot celota se postavlja kot Blockchain prijazna destinacija.«

V nadaljevanju je Ernest Žejn, član uprave ZITEX pri Gospodarski zbornici Slovenije izpostavil, da smo Slovenci na prvem mestu v svetu, kar zadeva izvoz IKT storitev, saj je prav vsako IT podjetje že v trenutku ustanovitve izvozno orientirano. »Imamo zelo dinamični startup ekosistem, ki ustvarja visoko dodano vrednost ter ima vrhunsko znanje. Veliko slovenskih podjetij že uspešno sodeluje z ruskimi partnerji, pogosto so slovenska podjetja manjša in potrebujejo večje partnerje za skupna sodelovanja na tretjih trgih, prepričan pa sme, da je možnosti in priložnosti še veliko.«

Pavel Popov, prvi namestnik generalnega direktorja AO Združena raketno-vesoljska korporacija v okviru Roscosmosa, je predstavil delovanje in organiziranost njihove korporacije ter storitve in pomoč, ki jo lahko ponudijo tujim podjetjem, ki bi jih zanimalo sodelovanje z njimi.

V nadaljevanju so potekale predstavitve slovenskih in ruskih podjetij ter številni individualni pogovori med podjetji obeh dežel, ki so se bili po izjavah udeleženih podjetij sodeč precej obetavni.

Ob zaključku dogodka so tako udeleženci kot sami organizatorji izrazili prepričanje, da bodo tovrstni dogodki in razprave o uporabi vesoljskih tehnologij v digitalni ekonomiji prispevali tako k nadgraditvi bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo na področju inovativnih digitalnih rešitev kot tudi širše k večji konkurenčnosti gospodarstva.

*****
Lansko leto je SPIRIT Slovenija v tesnem sodelovanju s federalnim ministrstvom za gospodarski razvoj Ruske federacije vzpostavila platformo za sodelovanje med podjetji s področja digitalizacije gospodarstva obeh držav. Tako je že lani izpeljala delegacijo slovenskih podjetij v Inovacijski center Skolkovo in Sklad za razvoj internetnih stvari v Ruski federaciji in povratni obisk ruskih gospodarstvenikov ob robu sejma inovativnih digitalnih rešitev »Feel The Future v Celju.« Pred kratkim je vzpostavila tudi partnerstvo z Združeno raketno-vesoljsko korporacijo in Roscosmos. ki bo še dodatno spodbudilo sodelovanje Slovenije in slovenskih podjetij z ruskimi podjetji in institucijami s področja vesoljskih tehnologij. Sicer pa je Slovenija v letu 2016 postala pridružena članica ESA, kar slovenskim podjetjem omogoča sodelovanje v programih razvoja vesoljskih tehnologij skupaj z evropskimi partnerji.

Tridnevni dogodek je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in rusko vesoljsko agencijo ROSCOSMOS in Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani.