Vodič za EU izvoznike

torek, 04. september 2012

Market Access Database


Na spletnem portalu EU deluje Podatkovna zbirka o dostopu na trge, v okviru katere lahko podjetja dobijo brezplačne informacije o veljavnih carinskih stopnjah in postopkih pri izvozu blaga na trge preko 90-ih držav. Na voljo so tudi informacije o trgovinskih ovirah, s katerimi se utegnejo podjetja srečati na izbranem trgu. Navodilo za uporabo podatkovne zbirke …