Volframov karbid – dokončna protidampinška dajatev na uvoz iz Kitajske

sreda, 28. junij 2017
V Uradnem listu EU L 142 z dne 2.6.2017, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU)  z dne 1. junija 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz volframovega karbida, taljenega volframovega karbida in volframovega karbida z dodatkom kovinskega prahu s poreklom iz Kitajske, po pregledu zaradi izteka ukrepa. Veljavnost obstoječe protidampinške dajatve je s tem podaljšana.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinške dajatve:
 
Volframov karbid, taljen volframov karbid in volframov karbid z dodatkom kovinskega prahu, trenutno uvrščen pod oznaki KN 2849 90 30 in ex 3824 30 00 (oznaka TARIC 3824 30 00 10) ter s poreklom iz Kitajske. 

Stopnja dokončne protidampinške dajatve znaša 33 %.