Volframov karbid – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za izdelke s poreklom iz Kitajske

sreda, 23. marec 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 108 z dne 23.03.2016, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz volframovega karbida, taljenega volframovega karbida in volframovega karbida z dodatkom kovinskega prahu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2016/C 108/05).
 
Izdelek v tej preiskavi je volframov karbid, taljen volframov karbid in volframov karbid z dodatkom kovinskega prahu, trenutno uvrščen pod oznaki KN 2849 90 30 in ex 3824 30 00 (oznaka TARIC 3824 30 00 10).
 
Trenutno je v veljavi dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 287/2011.
 
Roki za sodelovanje v preiskavi:
 
Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu EU, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi 1 k obvestilu. Komisija poziva tudi vse druge zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, da to storijo v 21-ih dneh od datuma objave obvestila.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.
 
Preiskava se mora zaključiti v 15-ih mesecih po objavi obvestila v Uradnem listu EU.