Vpliv koronavirusa na poslovanje malih in velikih podjetij v ZDA

ponedeljek, 17. avgust 2020


Med gospodarskimi podatki, ki jih spremlja Slovenian American Business Association (SABA) v Clevelandu, je tudi vpliv pandemije na poslovanje podjetij, različnih velikosti. Analize kažejo na zanimive podatke in razmerja med velikimi ter malimi oziroma srednje velikimi podjetji.

Analize kažejo, da si delavci v manjših podjetjih bolj želijo vrnitve na delo kot tudi bolj zaupajo, da bo delovno okolje v tako imenovanem NEW NORMAL bolj varno kot v velikih podjetjih.

V šesti izdaji WorkforceConfidenceIndex (še eden od virov informiranja SABA) so predstavniki – lastniki – delavci v malih podjetjih poročali, da se počutijo manj zaskrbljeni kot njihovi kolegi v večjih. Razlog? Imajo večjo možnost vzdrževanja potrebne distance med zaposlenimi in boljšo kontrolo nad sodelavci glede upoštevanja varnostnih ukrepov.

Če se to ponazori še s številom zaposlenih, imamo informacijo, da 58 % zaposlenih v mikro podjetjih (manj kot 10 delavcev) pravi, da so se že vrnili ali se bodo vrnili na delovno mesto takoj, ko jim bodo to omogočili medtem, ko samo 37 % zaposlenih v podjetjih z več kot 10.000 delavci izjavlja isto.

Vendar ta optimizem izgine ali pričakovanja usahnejo, ko se v analizah dotaknejo samega fizičnega delovnega okolja. V tej zvezi delavci v največjih podjetjih in celo podjetjih srednje velikosti poročajo, da se počutijo varne, ker delodajalci ohranjajo stavbe in delovne postaje čiste in dezinficirane in obratno 28 % vseh anketiranih delavcev v malih podjetjih pravi, da je njihov glavni problem vrnitve na delo pomanjkanje sanitarij.

Situacija malih podjetij je še po drugem vidiku lahko bolj problematična od velikih. V resnici nihče v ZDA ne ve zagotovo, koliko malih podjetij je v času pandemije propadlo. Podatki so maloštevilni in tudi mala podjetja pogosto nimajo dolga in kot taka ne gredo v stečaj in tudi preko stečajnih sodišč tako ni realnih podatkov. Med 80.000 majhnimi podjetji, ki so se v ZDA trajno zaprla od marca do julija 2020, je bilo velika večina lokalnih - z manj kot petimi prodajnimi mesti. A po informacijah Ameriške administracije za mala podjetja (U.S. Small Business Administration) ta podjetja zaposlujejo skoraj polovico ameriških delavcev.

Približno 64 % anketiranih malih podjetij, ki jih anketira CNBC / SurveyMonkey, kljub temu pravi, da lahko v sedanjih razmerah preživijo še eno leto - skoraj dvakrat več kot aprila.

Ali so te ankete predvidele dodatno državno pomoč podjetjem v sami anketi ni zaznati. Prav tako kot je težko napovedati, ali bodo dodatne državne pomoči še sploh sprejete s strani državne administracije v ZDA.

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com