Vpliv pandemije na mala podjetja v ZDA

ponedeljek, 16. november 2020

Vpliv pandemije na gospodarstvo ZDA in analize izgub spremlja Slovenian American Business Association iz Clevelanda že od samega začetka v marcu 2020. Situacija glede položaja gospodarstva in stopnje brezposelnosti se spreminja iz meseca v mesec. Še posebej to velja za majhna podjetja, katerih lokacijo v ZDA imenujejo »Main Street« (glavne ulice v mestnih središčih ali v centrih socialnega življenja in skupnosti).

Za oktober 2020 kažejo podatki, da so mala podjetja v ZDA utrpela največjo gospodarsko škodo, saj po zadnjih podatkih bo 60 % podjetij, ki so zdaj zaprta, ostalo trajno zaprtih. Ta podjetja so majhna, vendar skupaj zaposlujejo 47 % ameriške delovne sile in ustvarijo dve tretjini vseh delovnih mest.

Predstavniki gospodarstva (in univerz) trdijo, da je prihodnost ameriškega gospodarstva odvisna od okrevanja teh malih podjetij. Da bi ti podjetniki (podjetja) uspevali po pandemiji, bo treba preoblikovati finančni sistem države. Kriza COVID-19 je največji gospodarski šok po veliki depresiji in je najtežje prizadel središča lokalnih gospodarstev in življenja skupnosti, mala podjetja. Pandemija je tako ZDA opozorila na veliko vlogo, ki jo imajo majhna podjetja v njihovem gospodarstvu in v vsem skupnem življenju. Zaposlujejo 47 % ameriške delovne sile, ustvarijo dve tretjini vseh novih delovnih mest in pomagajo ohranjati gospodarsko in socialno strukturo vsake skupnosti.

COVID-19 je močno škodoval podjetjem na »Main Streetu« po vsej ZDA. Od februarja 2020 je skoraj vsako četrto ameriško majhno podjetje vsaj začasno zaprto. Najbolj prizadeta podjetja - restavracije, hoteli in trgovina na drobno - imajo precej višje stopnje zapiranja. Eden od podatkov je, da se je približno eno od sedmih malih podjetij do konca avgusta trajno zaprlo. Ta zaprtja so milijone Američanov pustila brez dela in živahne soseske po državi preoblikovala v maloprodajna »pokopališča«.

Za ZDA pa je značilna še ena socialna specifika in v povezavi z njo podatki kažejo, da kriza malih podjetij, tako kot kriza javnega zdravja, ni prizadela vseh enako. Kriza je še posebej prizadela črnska in latinskoameriška podjetja, ki so povečala že obstoječo vrzel v tem segmentu. Zvezne rezerve New Yorka so poročale, da se je število aktivnih črnskih podjetij od februarja do aprila zmanjšalo za 41 %. In najnovejši zvezni podatki so razkrili moteče trende za mala podjetja v lasti črncev. Ker so ta podjetja po navadi manjša, poslujejo z manj kapitala in imajo manj vzpostavljene bančne odnose, je tudi večja verjetnost, da se bodo pod gospodarskim pritiskom zrušila.

Pandemija COVID-19 je sprožila recesijo malih podjetij, ki je v zgodovini ZDA še ni bilo. Odziv - zvezni in lokalni, javni in zasebni - se mora ujemati z globino in širino tega trenutka. In v tem se nobena država ne razlikuje od druge.

Toda tako kot v ZDA tudi v Sloveniji ni to naloga samo zvezne vlade. V ZDA je odziv na krizo razkril COVID-19, da lahko zvezne naložbe gredo veliko dlje, če sodelujejo z drugimi institucijami, ki služijo malim podjetjem. Te institucije vključujejo tradicionalne banke, pa tudi državno in lokalno upravo, gospodarske zbornice, inkubatorje in pospeševalnike, filantropije, univerze, finančne ustanove skupnosti, mikro-posojilodajalce in druge. Le takrat bo bolečina po pandemiji manj boleča.

Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com