Vprašalnik Evropske komisije: Ocena vpliva davčne reforme Združenih držav Amerike na podjetja v Evropski uniji

četrtek, 15. marec 2018

Davčna reforma Združenih držav Amerike je bila sprejeta v decembru 2017. Spremembe davčne reforme so usmerjene v izboljšanje konkurenčnosti podjetij ZDA in znižanje njihovega trgovinskega primanjkljaja. Evropska unija ugotavlja, da je davčna reforma zaskrbljujoča vsaj z dveh vidikov - z vidika diskriminatornosti in z vidika skladnosti s pravili WTO. Kot problematične izpostavlja zlasti dva ukrepa v okviru sprejete davčne reforme: olajšavo za v tujini dosežen dohodek iz neopredmetenih sredstev (angl. foreign-derived intangible income deduction - FDIID) in pravilo proti zmanjševanju davčne osnove (angl. base erosion rule - BEAT).

Po prvih ocenah naj bi FDIID omogočal ugodnejšo davčno obravnavo za širši nabor intelektualne lastnine kot jih omogočajo drugi mednarodno sprejeti režimi. Prav tako naj bi bila ugodnejša davčna obravnava dana intelektualni lastnini, ki je ustvarjena zunaj Združenih držav Amerike. Glede BEAT je treba izpostaviti, da ne bo veljal za primerljiva plačila med povezanimi osebami multinacionalk, v primeru dveh takih povezanih oseb, ki sta v Združenih državah Amerike.

Evropska komisija je v sled ocenitve stanja državam članicam posredovala vprašalnik za podjetja, ki poslujejo z ZDA, s pomočjo katerega želi pridobiti čim več informacij o potencialnem vplivu davčne reforme na poslovanje evropskih podjetij. Vprašalnik je dostopen na povezavi.

Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik pošljete na Evropsko komisijo na naslov trade-e1-request-box@ec.europa.eu, hkrati pa še na naslov eutrade.mg@gov.si (v zadevi navedete Ocena vpliva davčne reforme ZDA na podjetja v Evropski uniji – vprašalnik za podjetja).

Evropska komisija je za pošiljanja izpolnjenega vprašalnika določila rok: 23. marec 2018.

Zahvaljujemo se za aktivno sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.