Vprašalnik glede učinkov prostotrgovinskega sporazuma EU – Mehika do 23. julija 2015

sreda, 01. julij 2015

EU in Mehika imata že od leta 1997 sklenjen Sporazum o gospodarskem partnerstvu, politični koordinaciji in sodelovanju, ki vsebuje tudi trgovinske določbe. V Sporazumu o prosti trgovini so bile le-te še naknadno razvite. Določbe o dostopu na trg za blago so se začele uporabljati leta 2000, za storitve pa 2001. Trenutno pa se EU in Mehika pogovarjata o modernizaciji obstoječega sporazuma, da bi njegove določbe približali novejšim sporazumom.
Modernizacija obstoječega sporazuma naj bi dodatno izboljšala dostop na trg za blago, storitve in investicije, predvsem z vidika javnih naročil, razvila visoko stopnjo zaščite investicij in intelektualnih pravil (vključitev ISDS in geografskih oznak), pripomogla k večji ekonomski povezanosti, zmanjšala nepotrebne tarifne ovire, spodbudila dialog in sodelovanje tudi na področju regulatornih vprašanj (med drugim sanitarne in fitosanitarne zadeve, standardi, tehnična zakonodaja, postopki ocenjevanja skladnosti itd) ter prispevala k promociji trajnostnega razvoja v povezavi s trgovino.
Da bo do pogajanj zares prišlo, bo Evropska komisija potrebovala mandat držav članic za pogajanja. Še pred pripravo le-tega pa bo pripravila študijo o učinku obstoječega sporazuma ter predvidene modernizacije na EU.

V ta namen je objavila vprašalnik namenjen širši javnosti. Vprašalnik bo na voljo do 23. julija 2015. 

Informacije, podane na vprašalniku, bodo obravnavane kot zaupne.