Vroče valjane plošče in kolobarji iz nerjavnega jekla – začetek protidampinškega postopka za uvoz iz Kitajske, Tajvana in Indonezije

sreda, 14. avgust 2019
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 269 z dne 12.8.2019 je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske, Tajvana in Indonezije – AD658.
 
Izdelek v tej preiskavi so ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in ozkimi trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi). Izključeni so izdelki, ki niso v kolobarjih, širine 600 mm ali več in debeline več kot 10 mm. Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti informacije o obsegu izdelka, morajo to storiti v 10 dneh od datuma objave obvestila. Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 in 7220 12.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Dostop do dokumentacije, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, je na voljo prek povezave TRON.tdi.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in  marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.