Vstop v Italijo: pravila, ki veljajo do 30. aprila 2021

ponedeljek, 12. april 2021

Pravila, ki veljajo za vstop na italijansko ozemlje, določa trenutno veljavna italijanska zakonodaja (uredba DPCM z dne 2. marca 2021 ter odredbi Ministrstva za Zdravje z dne 30. marca in 2. aprila), ki velja do 30. aprila 2021.

Vstop je dovoljen osebam brez simptomov, ki predložijo negativni molekularni ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. V primeru, da test ni bil opravljen, bo oseba napotena v predhodno izolacijo in zdravstveni nadzor.

5 DNEVNA FIDUCIARNA IZOLACIJA

Poleg tega je obvezno:
 • opraviti, ne glede na izid zgoraj navedenega molekularnega ali antigenega testa, zdravstveni nadzor in se podvreči fiduciarni izolaciji za 5 dni
 • ob koncu petdnevne izolacijeje potrebno opraviti dodatni molekularni ali antigenski test. 
 

Obveznost samoizjave pri vstopu na državno ozemlje in predhodno pošiljanje sporočila zdravstveni ustanovi

S seboj je potrebno imeti samoizjavo za vstop v Italijo, ki jo predstavimo kontrolnim organom (ob izjavi za premike po državi v predvidenih oz. dovoljenih primerih), teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi (pokrajina vstopa na italijansko ozemlje) pa je potrebno predhodno preko elektronske pošte sporočiti pristojni zdravstveni ustanovi svoj vstop v Italijo s predložitvijo tozadevnega obrazca.

Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa in fiduciarne izolacije
 • posadke in osebje tovornih vozil in prevoznih sredstev
 • kdorkoli vstopa v Italjo za ne več kot 120 ur zaradi delovnih, zdravstvenih obveznosti ali nujnosti
 • kdor je v tranzitu čez italijansko ozemlje (največ 36 ur)
 • državljani in rezidenti držav EU ter območij označenih v seznamih A, B, C, D Priloge 20, ki prihajajo v Italijo zaradi službenih obveznosti. V primeru, da je oseba prebivala ali bila v tranzitu skozi eno izmed držav v seznamu C, je predložitev negativnega testa vsakakor potrebna
 • zdravstveno osebje
 • čezmejni delavci
 • osebje podjetij s sedežem ali podružnico v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja v tujini v manj kot 120 urah
 • osebje Evropske Unije, mednarodnih organizacij ali doplomati, policija, gasilci in vojaki
 • dijaki in študentje, ki opravljajo svoj študij v tujini in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vračajo v Italijo
 • potniki letov “Covid-tested”
V primeru čezmejnih delavcev, učencev in študentov je potrebno obrazec o vstopu na nacionalno ozemlje poslati Zdravstveni ustanovi samo enkrat. V polje za datum prihoda v Italijo je treba preprosto vnesti besedo: transfrontaliero (čezmejni).

Za delavce, ki ne spadajo v zgornjo definicijo čezmejnih delavcev, so pa zaobjeti med naštetimi izjemami, je mogoče poslati individualni in tedenski prospekt za vstop v Italijo.

Ta dokument je potreben, da se lahko sledi osebam, ki potujejo po Italiji, in da se – če ena od teh razvije simptome in je pozitivna za COVID-19, zgodaj in natančno identificira vse osebe, s katerimi je prišla v stik.

Individualni prospekt je lahko excel list ali pdf datoteka, ki navaja vse predvidene vstope na nacionalno ozemlje osebja v cestnem prevozu in drugo osebje, ki potuje; zato so potrebni osebni podatki posameznika (ime, priimek in datum rojstva, skupaj z davčno številko), vsi datumi vstopa na italijansko ozemlje (tudi z navedbo vstopne točke), registrska tablica vozila, ki se uporablja za potovanje, in predvidena pot. Zdravstveni ustanovi se ga po elektronski pošti pošlje skupno z izjavo za vstop v Italijo.
 

Obvezna prošnja za odobritev bivanja v Italiji nad 120 urami zaradi službenih razlogov

Osebe, ki vstopijo v Italijo zaradi službenih razlogov in v Italiji zaradi istega razloga ostanejo dlje od 120 ur, morajo izpolniti prošnjo po odobritvi vstopa v Italijo brez karantene. Obrazec je potrebno poslati vsaj 7 dni pred vstopom v Italijo Ministrstu za Zdravje na: coordinamento.usmafsasn@sanita.it.

Prošnji morajo biti priloženi tudi naslednji dokumenti v eni datoteki v formatu PDF:
 • natančen načrt potovanja (kopija letalske vozovnice ali katerega koli drugega uporabljenega prevoznega sredstva);
 • kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica);
 • priložiti je potrebno podpisano pisno vabilo zakonitega predstavnika podjetja ali organizatorja poslovnega dogodka, ki v vabilu potrjuje nujno potrebo po izpeljavi dela v Italiji. V primeru službenih potovanj v tujino oseb, ki so zaposlene v Italiji, bodo ob vračanju v Italijo iz tujine upoštevane oziroma odobrene izjeme od karantene tistim, ki bodo morali po vrnitvi v Italijo nadaljevati z delom oziroma njihovo fizično prisotnostjo v podjetju takoj po vrnitvi v Italijo.
 
Vsem, ki nameravajo vstopati na italijansko ozemlje svetujemo, da izpolnijo spletni informativni vprašalnik, ki je dostopen tudi v angleškem jeziku na spletni strani Ministrstva za Zunanje zadeve na povezavi: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html.

Več informacij 

Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it