Vzpostavitev severnoameriškega partnerstva na področju čiste energije

torek, 23. februar 2016
V  okviru Severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini (North American Free Trade Agreement - NAFTA) so ZDA, Kanada in Mehika vzpostavile nov svetovni standard gospodarskega povezovanja. Vzpostavile so uspešne poslovne odnose in močne dobavne verige. Blagovna menjava med ZDA in državami partnericami NAFTA je od sprejetja sporazuma porasla za 307 odstotkov in v letu 2014 dosegla skoraj 1,2 bilijona $.

Eden od ciljev omenjenih držav je vzpostavitev partnerstva na področju čiste energije - The North American Clean Energy Partnership Initiative (NACEPI). Področje čiste energije je eno izmed najbolj dinamičnih in hitro spreminjajočih se področij svetovnega gospodarstva. Vse večje je globalno soglasje, da se mora svet soočiti z grožnjo podnebnih sprememb, tudi z uvedbo čistih energetskih tehnologij.

Namen pobude je podpora pri razvoju poslovnih vezi zlasti med malimi in srednje velikimi podjetji s področja čiste energije v ZDA, Mehiki in Kanadi. Uspešno sodelovanje MSP na svetovnem trgu je bistvenega pomena za regionalno blaginjo. MSP so ključna gonilna sila gospodarstva. V ZDA 63 odstotkov neto novih delovnih mest v zasebnem sektorju ustvarijo MSP in predstavljajo 33 odstotkov celotne vrednosti ameriškega izvoza.

Prva aktivnost v okviru pobude NACEPI bo mreženje severnoameriških podjetij s področja čiste energije: Centrallia v Winnipeg, Manitoba, Kanada 25. - 27. maj 2016. Več.

The North American Clean Energy Partnership Initiative (pdf)

Dodatne informacije:
International Trade Administration, U.S. Department of Commerce
E: Stephen.Sullivan@trade.gov


Slovenska podjetja so vabljena, da se pridružijo izhodni gospodarski delegaciji v Winnipeg, Kanada, 25. - 27. maja 2016