Webinar: Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji

petek, 09. april 2021

Avstrija nudi atraktiven gospodarski prostor za slovenska storitvena podjetja, ki so pripravljena delati čezmejno in ki se hkrati tudi ustrezno pripravijo na ta pomemben korak.

V tem webinarju bo odgovorila odvetnica dr. Maria Škof na sledeča vprašanja: Kaj mora slovensko podjetje upoštevati, če želi izvajati storitve v Avstriji? Kdaj je treba priglasiti dejavnost, kaj so regulirane obrti v Avstriji in po kakšni poti se izkaže ustrezna kvalifikacija za izvajanje reguliranih obrti? Kaj je treba upoštevati pri napotitvi delavcev in kaj je razlika do posojanja delovne sile? V kakšnem primeru je potrebno pridobiti avstrijsko davčno številko in kje se zaprosi zanjo? Kako ravnati z neplačniki? Ali je treba upoštevati še kakšna dodatna pravila, ki veljajo v času pandemije?

Tematski sklopi:
  • Priglasitev dejavnosti
  • Regulirane obrt in priznavanje kvalifikacije
  • Napotitev delavcev
  • Davčna številka, plačilna morala in neplačniki
  • Dodatna pravila v zvezi s COVID-19

Predava: Dr. Maria Škof (Odvetniška pisarna Grilc-Vouk-Škof).

Kje: ZOOM-webinar.
Kdaj: četrtek, dne 22.04.2021 ob 10:00.
Jezik: slovenski.

Prijave: Na povezavi ali po elektronski pošti na office@sgz.at.

Prisrčno vabljeni!

Več informacij:
Slovenska gospodarska zveza