Začasna opustitev nekaterih tarifnih preferencialov, dodeljenih nekaterim državam upravičenkam GSP, za leto 2023

ponedeljek, 16. januar 2023


S 1. januarjem 2023 so bili iz ugodnosti splošnega sistema preferencialov (GSP) umaknjene nekatere skupine izdelkov s poreklom iz Indije, Indonezije in Kenije, kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2022/1039, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU, L 173 z dne 30.6.2022. Uredba velja do 31. decembra 2023.
 
Podjetja so bila o spremembi obveščena tudi na spletni strani Access2Markets.
 
V skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 978/2012, ki določa shemo tarifnih preferencialov v obdobju od leta 2014 do konca leta 2023, se tarifni preferenciali v okviru splošnega režima GSP opustijo za izdelke iz oddelka GSP s poreklom iz države upravičenke do GSP, kadar povprečna vrednost uvoza izdelkov iz države upravičenke do GSP tri zaporedna leta presega pragove, navedene v Prilogi VI Uredbe (EU) 978/2012.
 
Evropska komisija tako vsaka tri leta pregleda navedeni seznam oddelkov izdelkov in sprejme izvedbeno uredbo, ki določa, za katere izdelke in države se tarifni preferenciali opustijo oz. ponovno vzpostavijo.
 
Seznam sektorjev GSP in držav upravičenk, za katere se tarifni preferenciali začasno opustijo s 1. januarjem 2023, je naslednji:
 
Področje   Skupine izdelkov  
Indija S-6a Anorganske in organske kemikalije Pogl. KN 28 in 29
S-7a Plastične mase in izdelki iz plastičnih mas Pogl. KN 39
S-8b Usnjeni izdelki; naravno in umetno krzno Pogl. KN 42 in 43
S-11a Tekstil Pogl. KN 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 in 60
S-13 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov; keramični izdelki; steklo in stekleni izdelki Pogl. KN 68, 69 in 70
S-14 Biseri in plemenite kovine Pogl. KN 71
S-15a Železo, jeklo ter izdelki iz železa in jekla Pogl. KN 72 in 73
S-15b Navadne kovine (razen železa in jekla), izdelki iz navadnih kovin (razen izdelkov iz železa in jekla) Pogl. KN 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82 in 83
S-16 Stroji in mehanske naprave; električni stroji in oprema ter njihovi deli Pogl. KN 84 in 85
S-17a Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila Pogl. KN 86
Indonezija S-1a Žive živali in živalski izdelki, razen rib Pogl. KN 1, 2, 4 in 5
S-3 Živalska ali rastlinska olja, maščobe in voski Pogl. KN 15
S-5 Mineralni proizvodi Pogl. KN 25 in 27
S-9a Les in lesni izdelki; lesno oglje Pogl. KN 44
Kenija S-2a Žive rastline in cvetličarski izdelki Pogl. KN 6
 
V pripravi je nova GSP uredba, ki bo določala shemo v obdobju od leta 2024 do 2033. Z novo uredbo bodo sprejeti tudi novi izvedbeni in delegirani akti, vključno s seznamom izdelkov in držav, za katere bodo tarifni preferenciali GSP začasno opuščeni.

 

Preberite tudi:
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: