Začasna prekinitev veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih izdelkov po poreklu iz ZDA

četrtek, 18. marec 2021


V Uradnem listu L 84 z dne 11.3.2021 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/425, s katero se je začasno prekinila veljavnost dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih izdelkov po poreklu iz ZDA. Začasna prekinitev bo trajala štiri mesece, tj do 11.7.2021.
 
EU in ZDA sta se namreč 4.3.2021 dogovorili o vzajemni začasni prekinitvi izvajanja povračilnih ukrepov zaradi WTO spora Airbus / Boeing, kar bo omogočilo pogajanja med EU in ZDA o uravnoteženi rešitvi glede subvencij v letalski industriji.
 
Dodatne carinske dajatve na uvoz izbranih izdelkov po poreklu iz EU v ZDA so bile v veljavi od oktobra 2019, carinske dajatve na uvoz izdelkov po poreklu iz ZDA v EU pa od začetka novembra 2020.
 
Več na strani Evropske komisije, DG Trgovina