Začasno prenehanje veljavnosti GSP ugodnosti pri uvozu nekaterih izdelkov iz Kambodže

sreda, 12. avgust 2020
12. avgusta 2020 je začela veljati Delegirana uredba Komisije, s katero se Kambodžo začasno umakne iz seznama držav, ki so upravičene do ugodnosti splošnega sistema preferencialov (GSP) EU zaradi obstoja resnih in sistematičnih kršitev načel nekaterih temeljnih konvencij ZN/MOD o človekovih pravicah in pravicah delavcev v Kambodži.
 
Za nekatere izdelke po poreklu iz Kambodže se tako od 12. avgusta dalje pri uvozu v EU zaračunajo polne carinske dajatve v skladu s carinsko tarifo EU. Prenehanje GSP ugodnosti velja za izdelke, ki jih Kambodža tradicionalno izvaža na trg EU, kot so oblačila, obutev in nekateri izdelki iz usnja in so navedeni v Delegirani uredbi Komisije.