Začasno ustavljeno prejemanje vlog na javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

ponedeljek, 10. avgust 2020
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija je z dnem 8. 8.2020 začasno ustavila prejemanje vlog na javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Do vključno 7. 8. 2020 je bilo prejetih 156 vlog v skupni vrednosti 1.342.854,49 EUR, medtem, ko je bilo razpisanih za 800.000 EUR sredstev.
 
Preglednica prejetih vlog
 
Kohezijska regija Število prejetih vlog Vrednost zaprošenih sredstev (v EUR) Razpisana sredstva (v EUR)
Vhodna Slovenija 67 593.969,89 441.520,00
Zahodna Slovenija 89 748.884,60 358.480,00
Skupaj 156 1.342.854,49 800.000,00
 
Vloge, ki so jih prijavitelji oddali pred začasno ustavitvijo prejemanja vlog, bodo obravnavane skladno z določili javnega poziva. Javna agencija SPIRIT Slovenija je v vmesnem času že pričela s postopkom pridobitve dodatnih finančnih sredstev. Ko bodo dodatna sredstva odobrena, bo informacija o ponovnem odprtju javnega poziva objavljena na spletni strani agencije spiritslovenia.si.
 
Več informacij o vsebini javnega poziva, upravičenih stroških in oddaji vloge lahko prijavitelji najdejo na https://www.spiritslovenia.si/razpis/351.
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija se vsem prijaviteljem javnega poziva iskreno zahvaljuje za razumevanje.
 
  
Ukrep je sofinanciran s pomočjo sredstev Republike Slovenije in Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (eu-skladi.si).