Začetek pogajanj o sklenitvi celovitega sporazuma o prosti trgovini med EU ter Vietnamom-poziv za posredovanje interesa

sreda, 08. avgust 2012
Obveščamo vas, da so se v mesecu aprilu letos začela pogajanja o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter Vietnamom.
 
Sporazumi naj bi bili obsežni in naj bi zajemali določbe, ki bodo urejale naslednja področja:
- liberalizacijo trgovine z blagom,
- liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje,
- zakonodajne zadeve, kot so pravice intelektualne lastnine, konkurenca, javna naročila,
- druga vprašanja.
 
Na strani EU se v imenu držav članic pogaja Evropska komisija, ob upoštevanju pogajalskih direktiv, ki jih potrdijo ministri držav članic EU na zasedanju Sveta EU. Evropska komisija redno obvešča države članice o poteku pogajanj in se z njimi redno posvetuje v okviru Odbora za trgovinsko politiko, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, med njimi tudi predstavniki iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Evropska komisija – DG Trgovina je na svoji spletni strani objavila vprašalnik, ki zajema posamezna vprašanja po posameznih področjih, ki naj bi jih bodoči sporazumi zajemali. Z vprašalnikom želi Evropska komisija od podjetij in drugih deležnikov zbrati čim več informacij o interesu na navedenih trgih kot tudi o težavah, s katerimi se podjetja srečujejo. Evropska komisija bo na podlagi prejetih informacij določila prioritete ter sprejemala odločitve tekom pogajalskega procesa. Evropska komisija bo v skladu z EU pravili o dostopu do dokumentov (Uredba Sveta ES št. 1049/2001) prejete informacije obravnavala zaupno.
 
Panožna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, podjetja, ki so že prisotna na trgu Vietnama ter podjetja, ki prisotnost načrtujejo v bodočnosti, kot tudi druge deležnike pozivamo, da izpolnijo vprašalnik (glede na interes se lahko osredotočijo samo na del vprašalnika). Ne glede na postavljen rok ministrstvo zbira informacije o interesu podjetij do 14. septembra 2012, katere naj zainteresirane stranke, prosimo,  posredujejo neposredno Evropski komisiji na elektronski naslov trade-industry@ec.europa.eu. Hkrati pa prosimo, da se izpolnjen vprašalnik posreduje tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslovgp.mg@gov.si ter v vednostna naslovmojca.plaznik@gov.si.
 
Prejete informacije o interesu slovenskih podjetij bodo služile kot podlaga za aktivno sodelovanje predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z Evropsko komisijo v procesu pogajanj o sklenitvi navedenega sporazuma.
 
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi z s pogajanji je Mojca Plaznik, Sektor za internacionalizacijo v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, tel. 01 400 33 96, e-pošta mojca.plaznik@gov.si.