Začetek pogajanj o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter Moldavijo, Gruzijo in Armenijo

torek, 03. april 2012

Obveščamo vas, da so se v marcu letos začela pogajanja o sklenitvi celovitih sporazumov o prosti trgovini med EU ter Moldavijo in Gruzijo, v kratkem pa se bodo začela tudi pogajanja z Armenijo.

Sporazumi naj bi bili obsežni in naj bi zajemali določbe, ki bodo urejale naslednja področja:

  • liberalizacijo trgovine z blagom,
  • liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje,
  • zakonodajne zadeve, kot so pravice intelektualne lastnine, konkurenca, javna naročila,
  • trajnostni razvoj.

Na strani EU se v imenu držav članic pogaja Evropska komisija, ob upoštevanju pogajalskih direktiv, ki jih potrdijo ministri držav članic EU na zasedanju Sveta EU. Evropska komisija redno obvešča države članice o poteku pogajanj in se z njimi redno posvetuje v okviru Odbora za trgovinsko politiko, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, med njimi tudi predstavniki iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Evropska komisija – DG Trgovina je na svoji spletni strani objavila vprašalnik, ki zajema posamezna vprašanja po posameznih področjih, ki naj bi jih bodoči sporazumi zajemali. Z vprašalnikom želi Evropska komisija od podjetij in drugih deležnikov zbrati čim več informacij o interesu na navedenih trgih kot tudi o težavah, s katerimi se podjetja srečujejo. Evropska komisija bo na podlagi prejetih informacij določila prioritete ter sprejemala odločitve tekom pogajalskega procesa. Evropska komisija bo v skladu z EU pravili o dostopu do dokumentov (Uredba Sveta ES št. 1049/2001) prejete informacije obravnavala zaupno.

Panožna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, podjetja, ki so že prisotna na trgu Moldavije, Gruzije oziroma Armenije, ter podjetja, ki prisotnost načrtujejo v bodočnosti, kot tudi druge deležnike pozivamo, da izpolnijo vprašalnik (glede na interes se lahko osredotočijo samo na del vprašalnika). Zainteresirani lahko vprašalnik do 24. aprila 2012 posredujejo neposredno Evropski komisiji na elektronski naslov trade-industry@ec.europa.eu. Hkrati pa prosimo, da se izpolnjen vprašalnik posreduje tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslov gp.mg@gov.si ter v vednost na naslov marjeta.bajt@gov.si.

Prejete informacije o interesu slovenskih podjetij bodo služile kot podlaga za aktivno sodelovanje predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z Evropsko komisijo v procesu pogajanj o sklenitvi navedenih sporazumov.

Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi z s pogajanji je Marjeta Bajt, Sektor za internacionalizacijo v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, tel. 01 400 36 27, e-pošta marjeta.bajt@gov.si.