Začetek pogajanj o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma med EU ter Tajsko-poziv za izpolnitev vprašalnika

torek, 26. marec 2013
Obveščamo vas, da se bodo še v prvi polovici leta 2013 začela pogajanja o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma med EU ter Tajsko.
 
Sporazumi naj bi bili obsežni in naj bi zajemali določbe, ki bodo urejale naslednja področja:
- liberalizacijo trgovine z blagom,
- liberalizacijo trgovine s storitvami in ustanavljanje,
- zakonodajne zadeve, kot so pravice intelektualne lastnine, konkurenca, javna naročila,
- druga vprašanja.
 
Na strani EU se v imenu držav članic pogaja Evropska komisija, ob upoštevanju pogajalskih direktiv, ki jih potrdijo ministri držav članic EU na zasedanju Sveta EU. Evropska komisija redno obvešča države članice o poteku pogajanj in se z njimi redno posvetuje v okviru Odbora za trgovinsko politiko, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic, med njimi tudi predstavniki iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Evropska komisija – DG Trgovina je na svoji spletni strani objavila vprašalnik, ki zajema posamezna vprašanja po posameznih področjih, ki naj bi jih bodoči sporazum zajemal. Z vprašalnikom želi Evropska komisija od podjetij in drugih deležnikov zbrati čim več informacij o interesu na navedenem trgu kot tudi o težavah, s katerimi se podjetja srečujejo. Evropska komisija bo na podlagi prejetih informacij določila prioritete ter sprejemala odločitve tekom pogajalskega procesa. Evropska komisija bo v skladu z EU pravili o dostopu do dokumentov (Uredba Sveta ES št. 1049/2001) prejete informacije obravnavala zaupno.
 
Panožna združenja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, podjetja, ki so že prisotna na trgu Tajske ter podjetja, ki prisotnost načrtujejo v bodočnosti, kot tudi druge deležnike pozivamo, da izpolnijo vprašalnik (glede na interes se lahko osredotočijo samo na del vprašalnika). Ne glede na postavljen rok ministrstvo zbira informacije o interesu podjetij do 31. maja 2013, katere naj zainteresirane stranke, prosimo,  posredujejo neposredno Evropski komisiji na elektronski naslov trade-industry@ec.europa.eu. Hkrati pa prosimo, da se izpolnjen vprašalnik posreduje tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na elektronski naslov gp.mg@gov.si ter v vednost na naslov mojca.plaznik@gov.si.
 
Prejete informacije o interesu slovenskih podjetij bodo služile kot podlaga za aktivno sodelovanje predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z Evropsko komisijo v procesu pogajanj o sklenitvi navedenega sporazuma.
 
Kontaktna oseba za podrobnejše informacije v zvezi s pogajanji je Mojca Plaznik, Sektor za internacionalizacijo v Direktoratu za turizem in internacionalizacijo, tel. 01 400 33 96, e-pošta mojca.plaznik@gov.si.