Začetek pogajanj o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom

ponedeljek, 11. november 2013

28. oktobra 2013 so se začela pogajanja o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Kosovom. Pogajanja v imenu držav članic vodi Evropska komisija, na podlagi pogajalskih smernic, ki jih je Svet EU sprejel junija 2013. Evropska komisija pričakuje, da bodo pogajanja zaključena do pomladi 2014. Sporazum naj bi bil zasnovan po vzoru stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, ki jih je EU do sedaj sklenila z državami zahodnega Balkana. S sporazumom naj bi bil tako postopno vzajemno vzpostavljen prost pretok blaga, storitev in kapitala. Kosovo naj bi uskladilo svojo zakonodajo na področju konkurence, javnih naročil, varstva pravic intelektualne lastnine, zaščite potrošnikov in delovnih pogojev s pravili EU. Sporazum pa naj bi predvideval tudi sodelovanje med EU in Kosovom na številnih področjih, kot so socialne zadeve, izobraževanje, kultura, okolje in druga področja.