Začetek postopka glede možnega podaljšanja zaščitnega ukrepa na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

torek, 02. marec 2021
 
V Uradnem listu EU, serija C 66 z dne 26.2.2021, je bilo objavljeno obvestilo o začetku postopka glede možnega podaljšanja zaščitnega ukrepa, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla
  
Evropska komisija je 1. februarja 2019 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 uvedla dokončne zaščitne ukrepe na nekatere izdelke iz jekla. Ukrepi so uvedeni za začetno obdobje treh let, tj. do 30. junija 2021.
 
EK se bo med preiskavo osredotočila na to, ali so zaščitni ukrepi še naprej potrebni za preprečitev ali odpravo resne škode, ali obstajajo dokazi, da se proizvajalci Unije prilagajajo, in ali bi bilo podaljšanje v interesu Unije. S preiskavo se bo določilo tudi ustrezno trajanje (morebitnega) podaljšanja.
 
EK meni, da je treba za ustrezno oceno potrebe po podaljšanju trajanja sedanjih zaščitnih ukrepov za preprečitev ali odpravo resne škode pridobiti specifične podatke od industrije Unije. Proizvajalci zadevnih izdelkov iz jekla iz Unije so zato pozvani, da izpolnijo vprašalnik in ga prek ustreznih združenj Unije predložijo v 21 dneh od objave obvestila.
 
Druge zainteresirane strani, katerih dejavnosti so povezane z izdelki v preiskavi /zlasti uporabniška industrija in uvozniki), pa so pozvane, da Evropski komisiji v pisni obliki predložijo svoja stališča, informacije in ustrezna dokazila v 15 dneh od datuma objave obvestila, in sicer prek spletišča TRON.tdi.
 
Proizvajalci zadevnih izdelkov iz jekla ter zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.Spletišče TRON.tdi.
Predloga vprašalnika