Začetek veljavnosti uredbe o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za uvoz blaga po poreklu iz Ukrajine

sreda, 23. april 2014

Obveščamo vas, da je z dnem 23. april 2014 začela veljati Uredba EU št. 374/14 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za uvoz blaga po poreklu iz Ukrajine. Uredba je objavljena v Uradnem listu EU, št. 118 z dne 22.4.2014.

Uredba predvideva enostransko znižanje oziroma ukinitev carinskih dajatev pri uvozu blaga po poreklu iz Ukrajine v EU, v skladu s trgovinskimi določbami sporazuma o pridružitvi med EU in Ukrajino, ki bi moral biti podpisan na Vrhu EU – države Vzhodnega partnerstva konec novembra 2013, in sicer:

  • za industrijske proizvode: za 94,7% ukrajinskega izvoza industrijskih proizvodov v EU ukinitev carinskih dajatev z dnem začetka veljavnosti uredbe; za določene občutljive proizvode so carinske dajatve znižane za 1/3 ali 1/5 veljavne carinske dajatve ali ukinjene v okviru tarifne kvote;
  • za kmetijske proizvode: za 82,2% ukrajinskega izvoza kmetijskih proizvodov v EU ukinitev carinskih dajatev z dnem začetka veljavnosti uredbe; za preostale kmetijske proizvode so carinske dajatve ukinjene v okviru tarifne kvote;
  • za predelane kmetijske proizvode: za 83,4% ukrajinskega izvoza predelanih kmetijskih proizvodov v EU ukinitev carinskih dajatev z dnem začetka veljavnosti uredbe; za preostale predelane kmetijske proizvode so carinske dajatve ukinjene v okviru tarifne kvote.