Zapadlosti v mesecu decembru 2020

četrtek, 03. december 2020

10. december 2020
 • predstavitev obrazca 770/2020 – dohodki 2019 s strani  posrednikov in nadomestnih zavezancev plačila davkov
 • predstavitev Davčnemu uradu certifikacij CU 2020 izključno za neobdavčene dohodke ali tiste, ki se jih ne da prijaviti preko “predhodno izpolnjene prijave” za leto 2019
 • prestavljena na ta datum predstavitev prijave o davkih na dohodnini in IRAP (predhodno predvideni datum je bil 30. november)
 • premaknjen rok za plačilo drugega obroka davka na dohodnino in IRAP od 30.11.2020 na 10.12.2020 za vse subjekte, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, umetnike in samostojne poklice

16. december 2020
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam

21. december 2020
 • STANOVANJSKI BLOKI: plačilo odtegljajev posamezni etažni lastnini za provizije, plačane v obdobju junij – november 2020 za storitve vezane na naročila del ali storitev, opravljenimi med poslovanjem, katerih znesek na dan 30. novembra 2020 ni dosegel praga 500 EUR

28. december 2020
 • plačilo predujma DDV za leto 2020
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni)

31. december 2020
 • odtegljaj v višini 20 % zneska provizije
 • IZTRŽKI: Pošiljanje na Davčno upravo iztržkov za mesec oktober za subjekte, ki nimajo elektronske davčne blagajne

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it