Zapadlosti v mesecu decembru 2021

sreda, 01. december 2021

16. december 2021
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • DDV: obračun in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • STANOVANJSKI BLOKI: plačilo odbitkov na storitve, vezane na naročila, dela in storitve v sklopu izredne poslovne ali komercialne dejavnosti
 • IMU: davek na nepremičnine – saldo 2021

27. december 2021
 • DDV: Plačilo akontacije za leto 2021
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni)

28. december 2021
 • rok za oddajo vlog za nepovratni prispevek, predviden z Uredbo “Sostegni bis” za podjetja, ki so utrpela zmanjšanje dobička v letu 2020 glede na leto 2019

31. december 2021
 • davčni odbitki na provizijah v višini 20 % zneska provizij
 • bencinske črpalke: pošiljanje Agenciji za prihodke dnevnih iztržkov, vezanih na prodajo pogonskih goriv v prejšnjem mesecu
 • INPS: poročilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • INPS: Nadomestni dohodek (cassa integrazione) Covid: predstavitev vlog za prejšnji mesec
 • bonus najemne pogodbe: zapade rok za pošiljanje Agenciji za prihodke sporočila, vezanega na odstop drugim osebkom davčnega kredita za nestanovanjske najemnine, kot predvideno z uredbama “Cura Italia” in “Rilancio”

Vir: Slovensko deželno gospodarsko združenje