Zapadlosti v mesecu novembru 2020

petek, 06. november 2020


2. november 2020

 • DDV: pošiljanje vloge na Davčno upravo za povračilo/kompenzacijo kredita DDV za tretje trimesečje
 • TROŠARINE ZA AVTOPREVOZNIŠTVO: Predstavitev vloge za povračilo/kompenzacijo za trošarine za tretje trimesečje, s strani podjetij z vozili s skupno maso nad 7,5t
 • IZTRŽKI: Pošiljanje na Davčno upravo iztržkov a mesec september za subjekte, ki nimajo elektronske davčne blagajne
 • ESTEROMETRO: Pošiljanje na Davčno upravo poročila za 3. trimesečje glede podatkov o izdanih in prejetih računih s strani subjektov EU/izven EU (samo za ne-elektronske račune)


10. november 2020

 • Rok za predstavitev preko usposobljenega profesionalca ali centra za davčno pomoč (CAF), dopolnitev davčne napovedi 730/2020


16. november 2020
plačilo davčnih odbitkov ob izvoru in prispevkov INPS za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije

 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za tretje trimesečje
 • INAIL: plačilo četrtega obroka INAIL za subjekte, ki so izbrali način plačila na obroke


20. november 2020

 • ENASARCO: plačilo prispevkov matične družbe za tretje četrtletje


25. november 2020

 • Zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni)


30. november 2020
 

 • Dohodnina in IRAP: pošiljanje obrazca za dohodnino 2019 za fizične osebe, družbe oseb in subjekte IRES;
 • PREDUJMI IRPEF/IRES: Vplačilo drugega ali edinega obroka predujma IRPEF / IVIE / IVAFE /IRES 2020 s strani fizičnih oseb, družb oseb in subjektov IRES brez in z ISA, ki niso utrpeli vsaj 33% nižanje prometa / iztržkov v prvem semestru 2020 glede na isto obdobje 2019. Za podjetja s sedežem v deželi FJK, je plačilo predujma IRAP 2020 bil premaknjen na termin plačila salda v juniju 2021.
 • DDV: pošiljanje podatkov o likvidaciji DDV (jul, avg, sep (mesečni)), tretje trimesečje (trimesečni obračun)
 • IZTRŽKI: Pošiljanje na Davčno upravo iztržkov a mesec oktober za subjekte, ki nimajo elektronske davčne blagajne


Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it