Zapadlosti v mesecu oktobru 2021

petek, 01. oktober 2021

6. oktober 2021
 • rok za predložitev vlog za nižanje najemnin

11. oktober 2021
 • plačilo prispevkov INPS za gospodinjsko delo

18. oktober 2021
 • plačilo davčnih odbitkov ob izvoru za delodajalce, nadomestne davčne plačnike, provizije
 • DDV: likvidacija in vplačilo davka za prejšnji mesec (zavezanci, ki vodijo mesečni obračun), split payment za račune izdane javnim upravam
 • DDV: vplačilo salda 2020
 • nadomestni davek za subjekte s pavšalnim / minimalnim režimom

25. oktober 2021
 • zapade rok za predstavitev mesečnega seznama INTRASTAT za nakupne in prodajne račune znotraj EU za prejšnji mesec (mesečni), ali za prejšnje trimesečje (trimesečni)
 • predstavitev usposobljenemu strokovnjaku ali CAF dopolnilne davčne napovedi 730, če se v predloženi napovedi prisotne napake, ki predvidevajo vračilo ali manjši dolg davkoplačevalca (fizične osebe, nezavezanci DDV)

29. oktober 2021
 • rok za predložitev vlog za priznanje davčnega dobropisa s strani knjigarn

Zapadlosti, določene za 31. oktober, se prestavijo na prvi naslednji delovni dan, 2. november.

2. november 2021
 • INPS: sporočilo preko obrazca UNI-EMENS podatkov o socialnih prispevkih za prejšnji mesec za zaposlene, zunanje sodelavce ipd.
 • LUL-Enotna knjiga za delo: izpolnjevanje in/ali tisk knjige za prejšnji mesec
 • predstavitev s strani nadomestnih davčnih plačnikov obrazca 770/2021
 • INPS: Nadomestni dohodek (cassa integrazione) Covid: predstavitev vlog za prejšnji mesec
 • bencinske črpalke: elektronsko pošiljanje Carinski upravi podatkov o prodanih pogonskih gorivih za prejšnji mesec
 • bonus reklama: pošiljanje sporočila za naročilo bonusa 2021

Seznam vseh zapadlosti je dostopen na spletni strani Agencije za prihodke.

Vir: Slovensko deželno gospodarsko združenje