Zaščita intelektualne lastnine v ZDA

ponedeljek, 15. marec 2021

Po pandemiji Covida-19 lahko z gotovostjo pričakujemo povečano število kršitev kraje intelektualne lastnine in porast števila neplačanih obveznosti, zato naj previdnost pri poslovanju na tujih trgih ne bo odveč. 

V zadnjih letih v ZDA ni bilo zabeleženega nobenega primera kršenja Intelektualne lastnine. Slovenska podjetja so o tem večinoma dobro informirana, a konkretnih korakov v smeri koriščenja mehanizmov zaščite v glavnem ne storijo. 

Slovenska podjetja in posamezniki, ki so aktivni na trgu ZDA, lahko zaščitijo intelektualno lastnino na ameriškem Uradu za patente in blagovne znamke USPTO - United States Patent and Trademark Office, avtorske pravice  pa  na United States Copyright Office

Pripravil:
mag. Bojan Škoda 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Washingtonu
E: Bojan.Skoda@gov.si