Zaščita IP ob prenosu tehnologije na Kitajsko

ponedeljek, 08. maj 2017

V preteklosti so evropska podjetja na Kitajsko prihajala zaradi nizkih stroškov proizvodnje za izvoz, v zadnjem času pa je njihov namen vstop na kitajski trg, sodelovanje na področju raziskav in razvoja, kooperativni razvoj, sodelovanje z usposobljenimi delavci, vzpostavitev odnosov z dobavitelji in razvoj dolgoročnih partnerstev.

Da bi to dosegli, so pogosto pripravljeni "prenesti" svoje ključne tehnologije in modele hčerinskim podjetjem na Kitajskem, joint-venture partnerjem ali kitajskim proizvodnim in storitvenim podjetjem. Eden od izzivov, s katerimi se soočajo evropska podjetja, ki prihajajo na Kitajsko, je oblikovanje kreativnih rešitev za zmanjšanje tveganja, povezanega s prenosom intelektualne lastnine.

Prenos tehnologije poteka na več različnih načinov. Evropska podjetja najpogosteje prenašajo svojo tehnologijo z zaščito patentov, modelov, programske opreme, poslovne skrivnosti in know-howa. Lastništvo tehnologije se lahko prenese, vendar je ta vrsta prenosa manj pogosta. Pogosto je zmotno prepričanje, da je prenos tehnologije omejen na prenose visoke tehnologije. Mnogo evropskih podjetij, ki se ukvarja s pogodbeno proizvodnjo nizke tehnologije, potrošnih ali industrijskih proizvodov, na primer na osnovi modelov, je izpostavljeno mnogim enakim tveganjem, kot jih imajo podjetja, ki prenašajo visoke tehnologije.

Celoten članek v angleškem jeziku (pdf)

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk