Zbiranje informacij o interesu podjetij v zvezi z razširitvijo dodatnih carinskih dajatev na uvoz »derivativnih« (predelanih) izdelkov jekla in aluminija v ZDA in o interesu podjetij v zvezi z možnim odzivom EU

torek, 10. marec 2020

Na spletni strani Evropske komisije (EK), DG Trgovina,  je objavljen vprašalnik za podjetja, s pomočjo katerega želi EK zbrati:
– informacije o vplivu razširitve dodatnih carinskih dajatev na uvoz »derivativnih« (predelanih) izdelkov iz aluminija in jekla v ZDA, na poslovanje evropskih podjetij, ki zadevne izdelke izvažajo v ZDA, ter
– informacije o vplivu morebitne razširitve ukrepov EU za uravnoteženje na poslovanje evropskih podjetij, ki zadevne izdelke uvažajo iz ZDA.
 
Rok za posredovanje odgovorov Evropski komisiji je 13. marec 2020.

Podjetja hkrati naprošamo, da o zadevnem vplivu seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si; kontaktna oseba: Marjeta Bajt, marjeta.bajt@gov.si).
 
ZDA so z razglasom 24.1.2020 sprejele zaščitne ukrepe v obliki povečanja carinskih dajatev na uvoz nekaterih derivativnih (predelanih) izdelkov iz aluminija in jekla v ZDA v višini  10% oz. 25%, za naslednje skupine izdelkov (tarifne oznake ZDA): 7317 00 30 in 7317 00 65  - žeblji, spojke ipd predmeti iz železa in jekla; 7614 10 50, 7614 90 20, 7614 90 40 in 7614 90 50 - žica in vrvi iz aluminija ter 8708 10 30 in 8708 29 21 - odbijači in deli karoserij za traktorje. Dodatne carinske dajatve so začele veljati 8.2.2020.
 
Evropska komisija bo na podlagi zbranih informacij o vplivu na poslovanje podjetij sprejela odločitev o odzivu EU na ukrepe ZDA.
 
Pravna podlaga za pripravo odziva EU je 8. člen WTO Sporazuma o zaščitnih ukrepih in Uredba (EU) št. 654/2014 o izvrševanju pravic Unije za uveljavljanje pravil mednarodne trgovine, ki med drugim predvideva možnost začasne prekinitve tarifnih ugodnosti in uvedbo višjih carinskih dajatev zoper zadevno tretjo državo, s katerimi se ponovno uravnotežijo medsebojne trgovinske koncesije.
 
Evropska komisija je identificirala dva seznama proizvodov, za morebitno uvedbo dodatnih carinskih dajatev na uvoz iz ZDA. Seznam A, vsebuje proizvode, za katere bi se carinske dajatve uvedle v prvi fazi ukrepov (9613 80 00 in 7228 50 69). Seznam B pa vsebuje proizvode, za katere bi se carinske dajatve uvedle v drugi fazi ukrepov (3926 30 00 in 9504 40 00). EK je seznam proizvodov določila z upoštevanjem meril, določenih v Uredbi (EU) št. 654/2014.