Železova litina – začetek protidampinškega postopka za nekatere izdelke iz litega železa s poreklom iz Indije in Kitajske

ponedeljek, 12. december 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 461 z dne 10.12.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih izdelkov iz litega železa s poreklom iz Indije in Kitajske.
 
Izdelek v tej preiskavi so nekateri izdelki iz litega železa z laminarnim grafitom (sivo železo) ali sferoidnega grafitnega litega železa (imenovanega tudi nodularno lito železo) in njihovi deli. Ti izdelki so vrste, ki se uporabljajo za:
- pokritje površinskih ali podpovršinskih sistemov in/ali odprtin površinskih ali podpovršinskih sistemov ter
- dostop do površinskih ali podpovršinskih sistemov in/ali pogled do površinskih ali podpovršinskih sistemov.
Ti izdelki so lahko strojno ali ročno obdelani, premazani ali prevlečeni in/ali drugače obdelani z drugimi materiali, kot so med drugim beton, plošče za tlakovanje ali ploščice, vendar izključujejo hidrante („odlitki“ ali „izdelek v preiskavi“). Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7325 10 00 in ex 7325 99 10.
 
Zainteresirane strani so vabljene za sodelovanje v preiskavi, ki jo vodi Evropska komisija, ob upoštevanju rokov, navedenih v obvestilu.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.