Žice iz molibdena s poreklom iz Kitajske - podaljšanje veljavnosti dokončne protidampinške dajatve

sreda, 29. junij 2016
V Uradnem listu EU L 170 z dne 29.6.2016, je bila  objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1046 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih žic iz molibdena s poreklom iz Kitajske. 

Izdelek, ki je predmet dokončne protidampinške dajatve:
 
žica iz molibdena, ki vsebuje najmanj 99,95 mas. % molibdena, s prečnim prerezom več kot 1,35 mm, vendar največ 4,0 mm, s poreklom iz Kitajske, trenutno uvrščena v oznako KN ex 8102 96 00.

Dokončna protidampinška dajatev velja od 30.6. 2016 dalje, za obdobje 5 let.