Zmanjšanje BDP Srbije v drugem četrtletju 6,4 % - povečanje industrijske proizvodnje

sreda, 02. september 2020


Po podatkih Republiškega zavoda za statistiko (RZS) je bil realni padec bruto domačega proizvoda Srbije v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 6,4-odstoten. Po desezoniranih podatkih je bil v drugem četrtletju v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zabeležen 9,2-odstotni padec BDP.

Srbsko gospodarstvo je v drugem četrtletju zabeležilo upad zaradi pandemije koronavirusa in nujnih ukrepov za zajezitev njegovega širjenja, rezultat pa je bil drugi najboljši v Evropi.

Gledano po dejavnostih, je v bil drugem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 zabeležen 16, 7- odstotni realni padec bruto dodane vrednosti na področju trgovine na debelo in drobno ter popravil motornih vozil, prevoza in skladiščenja ter nastanitvenih in prehrambnih storitev.

V sektorju industrije in oskrbe z vodo ter ravnanja z odpadnimi vodami je bil padec 7,7 %, v sektorju strokovnih, znanstvenih, inovativnih in tehničnih dejavnosti ter upravnih in pomožnih storitvenih dejavnosti pa 20,6 %.

Pomembna realna rast bruto dodane vrednosti  je bila dosežena v sektorju informiranja in komuniciranja, 5,4 %, v sektorju državne uprave in obveznega socialnega zavarovanja, izobraževanja ter zdravstva in socialne zaščite pa 7,1 %.

Glede na agregate porabe BDP je bila v drugem četrtletju na letni ravni zabeležena realna rast (8,9 %) le pri izdatkih države za končno potrošnjo, medtem ko so realni padec zabeležili pri vseh ostalih agregatih.

Izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev so se zmanjšali za 8 %, izdatki za končno potrošnjo neprofitnih institucij, ki oskrbujejo gospodinjstva, za 4,7 %, bruto investicije v osnovna sredstva za 11,9 %, izvoz blaga in storitev za 20,7 % ter uvoz blaga in storitev za 19,3 %.

Industrijska proizvodnja v Srbiji se je julija povečala za 0,4 %
Industrijska proizvodnja v Srbiji se je julija v primerjavi z julijem 2019 povečala za 0,4 %, v primerjavi z lanskim povprečjem pa za 2,2 %. Industrijska proizvodnja je bila v obdobju januar-julij 2020 za 1,4 % nižja kot v enakem obdobju lani. Število nočitev domačih turistov se je julija 2020 v primerjavi z julijem 2019 zmanjšalo za 3,2 %. Število nočitev tujih turistov se je zmanjšalo za 85,3 %.

Zunanja trgovina Srbije se v sedmih mesecih zmanjša za 7,5 %
Skupna zunanjetrgovinska menjava Srbije od začetka leta do konca julija je znašala 22,01 milijarde EUR, kar je za 7,5 % manj kot v enakem obdobju lani.

Izvoženo je bilo blago v vrednosti 9,31 milijarde EUR, kar je za 8,2 % manj kot v enakem obdobju lani, uvoz blaga pa je znašal 12,70 milijarde EUR, kar je za 7,1 % manj kot v enakem obdobju lani.

Primanjkljaj je znašal 3,39 milijarde EUR ali 4 % manj kot v enakem obdobju lani.
Pokritost uvoza z izvozom je bila 73,3-odstotna in je bila nižja od pokritosti v enakem lanskem obdobju, ko je znašala 74,1 %.

Zunanja trgovina je bila najvišja z državami, s katerimi je Srbija podpisala sporazume o prosti trgovini, države članice EU pa so predstavljale 60,7 % celotne trgovine.

Drugi najpomembnejši partner Srbije so bile države CEFTA, s katerimi je presežek v trgovini znašal 1,03 milijarde EUR, kar je bil predvsem rezultat izvoza kmetijskih proizvodov (žit in proizvodov iz žita), električnih strojev in aparatov, nafte in naftnih derivatov, cestnih vozil in pijače.

Izvoz Srbije je v prvih sedmih mesecih znašal 1,51 milijarde EUR, uvoz pa 471,7 milijarde EUR, tako da je bila pokritost uvoza z izvozom 320,3-odstotna.

Kljub krizi zaradi koronavirusa so državljani povečali porabo
Prihodek od blagovne menjave v trgovini na drobno v Srbiji je bil julija po predhodnih podatkih republiškega statističnega urada v tekočih cenah višji za 4,2 %, v stalnih pa za 4,7 % kot v juliju 2019.

Blagovna menjava blaga na drobno se je v obdobju januar-julij 2020 v tekočih cenah povečala za 4,1 %, v stalnih cenah pa za 4,6 % v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs