Zrnato usmerjeni ploščato valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine-Začetek protidampinškega postopka

petek, 22. avgust 2014

V Uradnem listu EU, serija C, št. 267 z dne 14.08.2014, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz zrnato ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Kitajske, Japonske, Republike Koreje, Rusije in Združenih držav Amerike.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi so zrnato usmerjeni ploščato valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine debeline več kot 0,16 mm, trenutno uvrščen pod oznake KN ex7225 11 00 in ex7226 11 00. Ti oznaki KN so zgolj informativne.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.