Začetek preiskave EU glede morebitne uvedbe zaščitnih ukrepov na uvoz izdelkov iz jekla v EU

ponedeljek, 26. marec 2018

V Uradnem listu EU, serija C, št. 111 z dne 26.3.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku zaščitne preiskave v zvezi z uvozom izdelkov iz jekla v EU.
 
Na podlagi informacij, ki so trenutno na voljo Evropski komisiji, ter veljavnega ukrepa predhodnega nadzora uvoza jekla v EU, je razvidno, da se je uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU v zadnjem času močno povečal. Komisija je zato sklenila, da bo po uradni dolžnosti začela preiskavo glede morebitne uvedbe zaščitnih ukrepov.
 
Izdelki v tej preiskavi so nekateri izdelki iz jekla, ki so navedeni v Prilogi I k obvestilu o začetku preiskave.
 
V obvestilu o začetku preiskave so navedena podrobnejša navodila za sodelovanje podjetij oziroma združenj v preiskavi:
 
Komisija bo za pridobitev informacij, za katere meni, da so potrebne, poslala vprašalnike znanim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov ter vsem znanim združenjem proizvajalcev v Uniji. Komisija mora izpolnjene vprašalnike prejeti v 21 dneh od datuma, ko so bili poslani.
 
Vse zainteresirane strani, vključno s proizvajalci izvozniki, uvozniki in uporabniki zadevnih izdelkov ter njihova združenja, so vabljene, naj pisno predstavijo svoja stališča ter predložijo informacije in dokaze. Stališča v prosti obliki je treba predložiti v 21 dneh od datuma objave obvestila v Uradnem listu EU. Zainteresirane strani lahko  Komisijo zaprosijo za vprašalnik, po možnosti po elektronski pošti in najpozneje v 15 dneh po objavi obvestila v Uradnem listu EU. Izpolnjene vprašalnike je treba predložiti v 21 dneh od datuma, ko so bili poslani.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail gp.mgrt@gov.si; kontaktna oseba: Marjeta Bajt, marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predmetne zadeve.