25 mio EUR za projekt zelenih pristanišč v Rotterdamu

četrtek, 13. maj 2021

Mednarodni konzorcij, ki ga sestavlja 45 podjetij, inštitutov za znanje in pristaniških oblasti, je prejel 25 mio EUR nepovratnih sredstev EU. Konzorcij, ki ga vodi uprava pristanišča Rotterdam na Nizozemskem, bo s temi nepovratnimi sredstvi izvedel 10 pilotnih in predstavitvenih projektov, ki se osredotočajo na trajnostno in pametno logistiko v pristaniških operacijah.

Trenutno so v preizkusni fazi številna obnovljiva goriva in nosilci energije, vključno z zelenim vodikom, električnimi baterijami, amonijakom in bio-LNG. Vsak od njih ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, pri čemer so nekatere rešitve bolj primerne za ladijski promet, druge pa za aplikacije v pristanišču ali prevoz do destinacij v zaledju. Nekateri členi v verigi od proizvodnje do potrošnje so že preizkušeni, drugi pa so še v fazi testiranj. Širok mednarodni raziskovalni program konzorcija se osredotoča predvsem na tiste vidike uporabe novih goriv in nosilcev energije, ki v praksi še niso preizkušeni. Sem so vključeni proizvodnja, prevoz, skladiščenje, distribucija goriva in polnjenje z električno energijo.

Primeri vključujejo delovanje električne lokomotive na akumulator, ki napaja nadzemni vod, tako za pogonsko moč, kot tudi za polnjenje akumulatorja, skladiščenje amonijaka kot transportnega goriva in uporabo električne energije z obale za ladje, privezane na morju, do privezne boje.

Partnerji bodo v okviru energetskega prehoda oblikovali in izvedli tudi več rešitev za digitalizacijo in avtomatizacijo. Poleg tega bodo raziskovali, kako najbolje spodbuditi podjetja, da dvignejo trajnost svojih logističnih procesov. Eden od ciljev konzorcija pa je priprava glavnega načrta, ki določa, kako bi lahko do leta 2050, prevoz v pristanišča in iz njih potekal brezoglično in kaj je treba v tem okviru narediti pred leti 2030 in 2040.

Projekt je nastal v sodelovanju med pristaniškimi oblastmi Rotterdama, družbami DeltaPort (Nemčija), HAROPA PORT (Francija) in Sines (Portugalska), 10 raziskovalnimi inštituti in več kot 30 drugimi podjetji iz Nizozemske, Nemčije, Francije, Portugalske, Danske in Švedske. Raziskovalni projekt je dobil kratico MAGPIE: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs (pametna zelena pristanišča kot integrirana učinkovita multimodalna vozlišča). Raziskovalni projekt bo trajal 5 let.
 
Evropska komisija je v okviru zelenega programa Obzorje 2020 zagotovila proračun za raziskovanje možnosti, kako povečati trajnost logističnih operacij v morskih pristaniščih in letališčih. Približno 25 mio EUR iz tega proračuna je v obliki donacije dodelila za raziskave 45-članskemu konzorciju. Rezultati različnih pilotnih projektov in študij bodo predstavljeni tudi drugim evropskim pristaniščem, inštitutom za znanje in podjetjem.

Viri: Factiva, PortNews

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike