5. krog pogajanj za TTIP - Sporazum o trgovini in investicijah med EU in ZDA

petek, 16. maj 2014

V tednu od 19. do 23. maja bo v Arlingtonu v Virginiji, ZDA potekal  5. krog pogajanj za TTIP - Sporazum o trgovini in investicijah med EU in ZDA. Obravnavana  bodo naslednja področja:  trgovina z blagom in storitvam, investicije (razen zaščite investicij – ISDS), regulatorne zadeve, sanitarni in fitosanitarni ukrepi, javna naročila, zaščita intelektualne lastnine, elektronska trgovina in telekomunikacije, okolje, delovna zakonodaja, mala in srednje velika podjetja ter energija in storitve. Pogajanja so sedaj večinoma v fazi priprave konsolidiranih besedil, ki pa so še precej neusklajena, tako da bo potrebno še kar nekaj krogov pogajanj, predno se bo prišlo do enotnega besedila.
Kot običajno bo v sredo, 21. maja, organiziran tudi posvet z zainteresirano javnostjo in sicer bodo ob 11h nekateri deležniki predstavili svoj pogled na TTIP, ob 13.15 pa bosta glavna pogajalca EU in ZDA predstavila potek pogajanj  in odgovarjala na postavljena vprašanja.  Za prisotnost na dogodku je potrebna predhodna prijava, več o tem na strani Evropske komisije: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1061