6 največjih svetovnih letalskih prevoznikov je zaradi pandemije letos izgubilo že 110 mlrd USD prihodkov

torek, 10. november 2020

Leta 2020 je bila celotna letalska industrija močno prizadeta, saj so države po vsem svetu zaprle meje in omejile potovanja, da bi omejile širitev pandemije korona virusa. Množične odpovedi letov so povzročile velik padec prihodkov in velike izgube največjih svetovnih letalskih družb.
Po podatkih, ki jih je predstavil StockApps.com, so največje letalske družbe po prihodkih na svetu, Delta Air Lines, American Airlines, Lufthansa Group, United Airlines, Air France in International Airlines Group, letos izgubile že 110 mlrd EUR prihodkov.

Pandemija COVID-19 je letos močno prizadela skoraj vse večje letalske družbe, vendar so prihodki najbolj padli ameriškim letalskim družbam. Statistični podatki kažejo, da so se skupni prihodki treh največjih letalskih družb v ZDA od začetka leta 2020 medletno zmanjšali za 63,9 mlrd USD.

Med januarjem in marcem 2020 je družba Delta Air Lines, kot največja letalska družba na svetu po prihodkih, izgubila 1,8 mlrd USD. Poročilo o dobičku podjetja je pokazalo, da je drugo četrtletje leta prineslo šestkrat večjo izgubo, prihodki pa so se medletno zmanjšali za 88 % na 1,4 mlrd USD. Močan negativni trend se je nadaljeval med junijem in septembrom, ko je družba izgubila še 9,5 mlrd USD. Čista izguba Delte je v tretjem četrtletju znašala 5,4 mlrd USD, v primerjavi z 1,5 mlrd USD dobička v predhodnem letu. Statistični podatki kažejo, da je vodilna letalska družba na svetu letos zaradi pandemije izgubila že 22,4 mlrd USD in je tako najhuje prizadeta letalska družba med šestimi vodilnimi letalskimi družbami na svetu.American Airlines, druga največja letalska družba na svetu in vodilna letalska družba po prevoženih potniških kilometrih, je od začetka leta izgubila 21,1 mlrd USD prihodkov. Statistični podatki kažejo, da je družba največjo izgubo beležila v drugem četrtletju leta 2020, ko so se prihodki medletno zmanjšali za 86,4 % na 1,6 mlrd USD v primerjavi z 11,9 mlrd USD v enakem obdobju lani. Prihodki v tretjem četrtletju so se medletno znižali za 73 % na 3,1 mlrd USD.

United Airlines je kot tretja največja ameriška letalska družba in četrta največja na svetu, v treh četrtletjih leta 2020 poročala o 63 % upadu prihodkov, kar je 20,4 mlrd USD manj kot v enakem obdobju lani. Rezultati tretjega četrtletja so pokazali velik padec prihodkov v višini 8,8 mlrd USD dolarjev, potem ko je družba že izgubila prihodke v višini 10 mlrd USD med marcem in junijem.

Tudi evropske letalske družbe so v letu 2020 poročale o velikih izgubah prihodkov. Tri največje evropske letalske družbe so v času pandemije izgubile 45,9 mlrd USD prihodkov.

Tretja največja letalska družba po prihodkih na svetu in največja v Evropi, Lufthansa Group, je poročala o medletnem zmanjšanju prihodkov za 10,6 mlrd USD v prvi polovici leta 2020. Finančno poročilo te nemške letalske družbe je pokazalo, da je promet zaradi pandemije korona virusa občutno upadel. Prodaja (prihodek od potniških kilometrov) se je medletno zmanjšala za 65 %, zmogljivost (razpoložljivi potniški kilometri) pa se je v tem obdobju zmanjšala za 61 %. Potem, ko so med januarjem in marcem odpustili 8.300 zaposlenih, je finančni izkaz za prvo polletje 2020 potrdil, da bo v okviru programa "ReNew" sledilo še 22.000 odpuščanj.

Air France je v tem obdobju izgubil 20,4 mlrd USD prihodkov. Rezultati podjetja v tretjem četrtletju so pokazali, da se je aktivnost potniškega omrežja zmanjšala na približno 40 % lanske ravni. Poostritve omejitev potovanj, zapore meja in zmanjšanje službenih potovanj so upočasnili pričakovano okrevanje prometa. Julij in avgust sta bila razmeroma močna v primerjavi s septembrom, na katerega so vplivali omejevalni potovalni ukrepi. Prihodki v tretjem četrtletju so se znižali za 68,3 % na 2 mlrd EUR ali 2,3 mlrd USD.

International Airlines Group je kot šesta največja letalska družba na svetu med januarjem in septembrom izgubila 14,9 mlrd USD prihodkov. Računovodsko poročilo anglo-španskega multinacionalnega letalskega holdinga je pokazalo, da se je potniška zmogljivost v tretjem četrtletju medletno zmanjšala za 78,6 %, v prvih devetih mesecih pa za 64,3 %. Družba je poročala o izgubi iz poslovanja v prvih devetih mesecih v višini 3,2 mlrd EUR ali približno 3,7 mlrd USD, v primerjavi z več kot 2,5 mlrd EUR dobička iz poslovanja pred letom dni.
 
Viri: Factiva, M2 Presswire

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta in logistike