Access2Procurement - novo orodje za mala in srednje velika podjetja

četrtek, 23. september 2021


Evropska komisija je 21. septembra 2021 vzpostavila platformo Access2Procurement, kjer bodo zbrane ažurne informacije o javnih razpisih izven EU, na katere se lahko prijavijo tudi EU podjetja.

Gre za razširitev platforme Access2Markets. Nova platforma bo zagotovo v pomoč gospodarskim subjektom, še posebej malim in srednje velikim podjetjem. Uporabniki bodo dobili podatke o državi, sektorju, naročniku, vsebini ter predvideni vrednosti javnega naročila.

Platforma je trenutno še v pilotni fazi delovanja zato je zaenkrat obseg podatkov omejen na javne razpise Kanade. Kasneje bodo vključene še druge tretje države.
Več informacij lahko dobite na spletnih naslovih: