Aktualni predpisi in stališča OFAC v zvezi z izvozom v Iran

ponedeljek, 18. marec 2019

V nadaljevanju predstavljamo aktualne predpise in stališča OFAC (The Office of Foreign Assets COntrol of the US Department of Treasury) v zvezi z izvozom humanitarnega (kmetijski in prehrambni proizvodi, zdravila in medicinski pripomočki) in potrošniškega blaga v Iran, ki ga izvajajo ameriške in neameriške pravne in fizične osebe. Prodajo oz. izvoz humanitarnega in potrošniškega blaga v Iran naslavlja nedavno objavljen FAQ 637 (Frequently Asked Questions), ki je nadomestil FAQ 2.7.

Skladno s FAQ 637 ZDA ohranjajo široka pooblastila in izjeme, ki omogočajo prodajo kmetijskih proizvodov, prehrambnih izdelkov, zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so proizvedeni v ZDA ali jih prodajajo ameriške entitete oz. tuje entitete v lasti ali pod nadzorom ZDA, v Iran. Zakonodaja ZDA o sankcijah zagotavlja podobne pravice tudi ne-ameriškim entitetam za prodajo kmetijskih proizvodov, prehrambnih izdelkov, zdravil in medicinskih pripomočkov v Iran.

Finančne transakcije, povezane s prodajo omenjenih proizvodov, niso sankcionirane, razen če vključujejo osebe uvrščene na seznam SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Person List) v zvezi z iransko podporo mednarodnemu terorizmu ali širjenju orožja za množično uničevanje, vključno z iranskimi finančnimi institucijami, IRGC in dejavnostmi, ki so podvržene drugim sankcijam. Dodatne smernice v zvezi z omenjenimi dovoljenji in izjemami so dostopne na spletni strani OFAC.

Transakcije ne-ameriških oseb/entitet, povezane z izvozom potrošniškega blaga (OFAC opredeljuje potrošniško blago kot blago, ki ni namenjeno za komercialno prodajo, ampak za osebno rabo) v Iran, ki ne sodi med omenjene humanitarne izjeme, vendar ni neposredno izpostavljeno sankcijam ZDA, ne smejo vključevati določenih oseb na seznamu SDN, vključno s Centralno banko Irana in nekaterimi iranskimi finančnimi ustanovami, razen če gre za izjemo pod Sekcijo 1245 (d) (4) (D) Zakona o nacionalni obrambni avtorizaciji za fiskalno leto 2012 (National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2012 - NDAA 2012). Poleg tega takšne transakcije ne smejo vključevati ameriških oseb ali tranzitirati finančni sistem ZDA, razen če so dejavnosti in/ali transakcije izvzete iz predpisov, oz. jih je odobril OFAC.

Predpisi ZDA dovoljujejo tudi izvoz nekaterih potrošniških dobrin in storitev, povezanih z ZDA, v Iran. Splošna licenca OFAC D-1 (izdana 7. februarja 2014 in ostala v veljavi po ponovni uvedbi sankcij ZDA) dovoljuje izvoz in ponovni izvoz nekaterih storitev, programske in strojne opreme (software in hardware) za osebne komunikacije iz ZDA v Iran.

Finančne transferje, povezane z Iranom, ki so odobreni s splošno licenco D-1, lahko procesirajo ameriške depozitne institucije in registrirani posredniki ali trgovci z vrednostnimi papirji skladno s 31 C.F.R. § 560.516.

Omenjene storitve in oprema vključujejo naslednje:
  • mobilni telefoni, satelitski telefoni in strojna oprema za širokopasovno globalno omrežje (BGAN);
  • modemi za osebno rabo, omrežne vmesniške kartice, radijska oprema (vključno z antenami), usmerjevalniki, stikala in dostopne točke WiFi, ki so namenjene za 50 ali manj sočasnih uporabnikov;
  • satelitski terminali za osebno rabo, oddajno-sprejemna oprema (kot so antene, sprejemniki, televizijski in video sprejemniki);
  • prenosni in tablični računalniki, osebne računalniške naprave in zunanje naprave za računalnike (kot so diski in druge naprave za shranjevanje podatkov) in dodatki za takšne naprave (kot so tipkovnice in miške);
  • gonilniki in povezovalna programska oprema za strojno opremo EAR99 in ECCN 5D992.c ter storitve, potrebne za delovanje takšne strojne in programske opreme;
  • računalniški operacijski sistemi in programska oprema, potrebna za uporabo takšne strojne opreme, vključno s posodobitvami programske opreme in popravki EAR99 in ECCN 5D992.c ter storitvami, potrebnimi za delovanje takšne strojne in programske opreme.

Vsebina splošne licence D-1 lahko predstavlja ustrezno podlago za izvoz in ponovni izvoz (preko entitet ZDA) slovenskih storitev, programske in strojne opreme za osebne komunikacije v Iran.

Pripravila:
Alma Židanek    
Ministrstvo za zunanje zadeve    
Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
E: Alma.Zidanek@gov.si