Iran

Predstavitev gospodarstva Irana

Predstavitev države

 
Uradni naziv Jomhuri-ye Eslami-ye Iran / Islamska republika Iran
Mednarodna oznaka IR/IRN
Glavno mesto Teheran
Velikost (km2) 1.648.195
Prebivalci (mio) 87,9
Uradni jezik Perzijski (iranski).  Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (99,6 %)
Denarna enota Iranski rial (IRR)
Čas Slovenija + 2,5. Poslovni čas 
Klicna številka +98
 


 

Prebivalstvo Irana


Iran ima 87,9 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Teheran 8.738.000
Mashhad 3.374.000
Isfahan 2.243.000
Tabriz 1.773.000
Shiraz 1.869.000
Qom 1.292.000
 

Politični sistem:

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1979 in spremenjeni l. 1989

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Majlis-e-Shuray-e Islami) šteje 290 članov. Vse kandidate za Majlis mora odobriti 12-članski Svet varuhov. Šest članov imenuje Vrhovni vodja (rahbar), šest pa sodstvo. Zakone, ki jih sprejme Majlis, mora prav tako odobriti Svet varuhov. Svet za ugotavljanje primernosti posreduje med Majlisom in Svetom varuhov.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale februarja 2020. V 290-članskem parlamentu so konservativci osvojili 219 sedežev, reformisti 20, neodvisni pa 35.
Naslednje volitve: 2025 (predsedniške), 2024 (parlamentarne)

Vodstvo države:

Vrhovni vodja (rahbar): Ajatola Ali Khamenei

Predsednik je na splošnih volitvah izvoljen za štiriletni mandat, vendar za največ dva mandata. Na zadnjih predsedniških volitvah, ki so potekale 18.6.2021, je z 62 % glasov zmagal Ebrahim Raisi, kandidat najbolj konservativnega dela iranskega režima. Ebrahim Raisi je kot novi predsednik prisegel 3.8.2021.

Izvršilna oblast:

Mesto predsednika vlade je bilo ukinjeno leta 1989. Sedanji kabinet je odobril Majlis avgusta 2013.

 

Iran je član OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in OEC (Organisation for Economic Cooperation), ter ima status opazovalca v združenju SCO (Shanghai Cooperation Organisation).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 89,2 88,6 87,9 87,3 86,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 51 52 51
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 323,0 298,5 284,6 222,6 178,0
 BDP per capita (v EUR): 3.618 3.371 3.238 2.553 2.053
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.665,7 1.602,1 1.513,0 1.225,4 1.165,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 18.680 18.091 17.208 14.036 13.465
 Rast BDP (v %): 2,1 1,9 2,9 4,7 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,4 11,0 9,2 8,9 11,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 25,0 40,2 45,2 43,4 30,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -74,7 -74,7 -67,9 -53,8 -40,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 86,4 94,2 98,1 67,2 43,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,1 2,0 9,0 5,2 -11,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 3,0 10,0 24,1 -29,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4,0+ 35,3 32,0 25,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,6+ 7,1 1,9 1,9
Stopnja tveganja države (op): / 69 69 71 71
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / / / / 127
 


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Iranu


Tujci za delo v Iranu potrebujejo podpisano pogodbo o zaposlitvi in ??delovni vizum. Celoten postopek za pridobitev delovnega dovoljenja je dolgotrajen in lahko traja od 1 do 2 meseca.
Na začetku se delovno dovoljenje v Iranu izda za eno leto s pravico do podaljšanja.

Glede tega, kateri tuji strokovnjaki lahko delajo v Iranu, obstajajo stroga pravila in predpisi v lokalnem delovnem pravu. Iransko vlado zanima pritok investitorjev, vodilnih menedžerjev pa tudi kvalificiranih delavcev.

Največ povpraševanja je po tehničnih strokovnjakih v naftni in kemični industriji, po inženirjih energetike, programerjih, farmacevtih, po zdravstvenem osebju, ter po gradbenih delavcih in inženirjih za delo v industriji.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača je v Iranu v januarju 2023 znašala 26.544.950 IRR (približno 598,62 EUR).

Povprečna bruto mesečna plača v Iranu znaša okoli 400 do 500 EUR, odvisno od regije in dejavnosti.


Vrednosti IRR so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,8 2,0 1,5 2,0
Rast javne potrošnje 8,0 5,0 5,0 5,0
Rast investicij 1,0 1,0 2,0 2,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Iran je v letu 2021 izvozil za 61 mlrd EUR blaga, uvozil pa za 46,5 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 14,5 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Iran največ izvažal plastiko, železo in jeklo, sadje in oreške, ostalo blago ter baker.
  • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (26,6 % od celotnega izvoza), sledijo Irak, Turčija,  ZAE in Afganistan.
  • Iran je v letu 2021 največ uvažal strojno opremo, ostalo blago, žita, žival. in rastl. maščobe in olja ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz ZAE (31,2 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Turčija, Nemčija in Rusija. 
 

Iran - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,0 Plastika in plastični izdelki 28,0
Ostalo blago 12,7 Železo in jeklo 10,1
Žita 10,4 Sadje in oreški 8,8
Žival. in rastl. maščobe in olja 6,5 Ostalo blago 7,1
Električna in elektronska oprema 5,9 Baker in bakreni izdelki 6,6

 

Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
ZAE 31,2 Kitajska 26,6
Kitajska 24,1 Irak 11,9
Turčija 10,0 Turčija 8,1
Nemčija 3,6 ZAE 6,6
Rusija 3,1 Afganistan 2,4
Slovenija (50. mesto) 0,1 Slovenija (84. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, julij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Iranu so v letu 2020 znašale 51,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 5,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Irana so v letu 2020 znašale 3,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 2,1 %. 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Iranu 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: