Iran

Gospodarske panoge Irana

Priložnosti na trgu

Trendi, ki bodo v prihodnjih letih spodbudili iransko gospodarstvo, vključujejo diverzifikacijo, modernizacijo in privatizacijo. Glavna usmeritev diverzifikacije je odmik od naftne odvisnosti in razvoj težke industrije.

Pri modernizaciji gre za razvoj infrastrukture, industrijskih sredstev in digitalne ekonomije. Ker je bil Iran pod strogimi sankcijami, je bil dostop do industrijske opreme omejen. Iran zato potrebuje strojno in industrijsko opremo, kar predstavlja veliko priložnost za tuje ponudnike.

E-trgovina je v razcvetu. Vrednost iranske e-trgovine se je v prvih 6 mesecih iranskega koledarskega leta (september 2020 – marec 2021) povečala za štirikrat v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Spletno nakupovanje, zlasti med mladimi, hitro raste.

S privatizacijo se postopno zmanjšuje vloga vlade na trgu v korist zasebnega sektorja. Zasebno zdravstvo, izobraževanje in stanovanja so sektorji, ki se najhitreje širijo. Skupaj s tem na trg vstopajo tuje blagovne znamke, po katerih je veliko povpraševanje.

Priložnosti so tudi v IKT sektorju, saj prenova industrije zahteva tudi izvajanje sodobnega upravljanja IT.

Gospodarstvo

Iransko gospodarstvo zaznamujeta neučinkovitost statične politike in odvisnost od izvoza nafte in plina. Kljub temu imajo v Iranu kmetijski, industrijski in storitveni sektor pomembno vlogo. Iranska vlada upravlja na stotine podjetij v državni lasti, ter posredno nadzira številna podjetja, povezana z varnostnimi silami v državi. V državi je prisotna korupcija, nadzor cen, številne subvencije in bančni sistem, ki ima več mlrd EUR slabih posojil. Vse to povzroča neučinkovito gospodarstvo, omejuje možnosti za gospodarsko rast ter razvoj zasebnega sektorja. Zasebni sektor je zato relativno omejen, njegove aktivnosti vključujejo manjše delavnice, kmetijsko dejavnost, nekatere predelovalne dejavnosti in storitve, manjše gradnje, proizvodnjo cementa, rudarstvo in predelavo kovin. Veliko je tudi sive ekonomije.


 

Struktura BDP

Kmetijstvo prispeva 13 % BDP in zaposluje okoli 16 % aktivnega prebivalstva. Le 10 % zemljišč je obdelanih, na njih pa se še vedno uporabljajo zastarele metode kmetovanja. Glavni kmetijski pridelki so pistacije, pšenica, riž, pomaranče, čaj in bombaž. Nezakonito gojenje maka (opij) je dokaj pogosto.

Storitveni sektor prispeva 57 % BDP in zaposluje okoli 49 % aktivnega prebivalstva.

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Industrijski sektor

Iran je bogat z mineralnimi viri, predvsem z nafto in plinom. Veliko ima tudi bakra, svinca in cinka. Iranski industrijski sektor predstavlja 30 % BDP, od tega proizvodnja nafte predstavlja 10 % BDP. Iran je 4. največji proizvajalec nafte na svetu.

Poleg naftne industrije je najpomembnejša industrijska panoga tekstilna industrija. Druge pomembne dejavnosti so še rafiniranje sladkorja, živilsko-predelovalna industrija, petro-kemična industrija, proizvodnja cementa in gradbeništvo. V industrijskem sektorju je zaposlenih približno 35 % aktivnega prebivalstva.

Leta 2020 je iranski industrijski sektor upadel za -0,9 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo ponovno rast industrijskega sektorja in sicer v višini 4 %. V letu 2022 in 2023 pa naj bi industrijski sektor zrasel za 1,2 %, oziroma 1,4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na iranskem trgu:

 

Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija je druga največja industrija v državi, ki ustvari letni promet v višini približno 10 mlrd EUR. V iranskem gospodarstvu igra pomembno vlogo, saj ustvari približno 7 % BDP države. Poleg tega avtomobilska industrija podpira še približno 60 drugih industrij, kot so proizvodnja stekla, aluminija, bakra, jekla, gume, tekstila in barv.

Dva največja iranska proizvajalca avtomobilov, Khodro in Saipa, skupaj ustvarita približno 94 % domače proizvodnje in zaposlujeta več kot 100.000 ljudi. Dodatno še 700.000 Irancev dela v industrijah, povezanih z avtomobilsko industrijo.

Iran je največja država proizvajalka avtomobilov na Bližnjem vzhodu. Rastoči srednji razred bo srednjeročno pospešil povpraševanje po novih vozilih, zato je za prihodnjih 10 let napovedana močna rast prodaje in proizvodnje novih vozil. Zaradi rasti iranske avtomobilske industrije bo Iran vse bolj odvisen od uvoza avtomobilskih delov in komponent. Načrt modernizacije iranskih cest, mest in cestnega prometa pa ponuja priložnosti proizvajalcem za vstop na trg.

Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu se je proizvodnja vozil začela krčiti, saj so se proizvajalci avtomobilov umaknili s trga. Takšen trend se nadaljuje tudi v letu 2020. Zaradi sankcij trenutno v iranski avtomobilski industriji primanjkuje delov in komponent za izdelavo vozil, kar močno ovira proizvodnjo. To bo privedlo do velike zaloge delno dokončanih vozil, s tem pa novo krčenje proizvodnje v letu 2020. Poleg tega avtomobilsko industrijo ovirajo tudi motnje v dobavni verigi s Kitajske, ki so posledica pandemije korona virusa.

V letu 2019 se je prodaja vozil zmanjšala za -14,5 %, proizvodnja vozil pa za -10,3 %. Po napovedih analitikov se bo celotna proizvodnja vozil v letu 2020 zmanjšala za -29,1 %, na približno 540 000 proizvedenih enot, prodaja vozil pa se bo zmanjšala za -21,1 %.
 
Iranska vlada si prizadeva za vzpostavitev domače dobavne verige avtomobilskih komponent, da bi zapolnila vrzel, ki so jo povzročile ameriške sankcije. Iranska centralna banka namerava skupaj z več lokalnimi bankami in vlado uvesti sveženj pomoči v vrednosti 2 mlrd USD za spodbujanje avtomobilske industrije v državi. Denar naj bi sektorju pomagal razširiti proizvodnjo in zapolniti finančne vrzeli.

 

Največja podjetja v avtomobilski industriji v Iranu (2019)

djetje Prihodki v mio EUR
Iran Khodro Industrial Group Company 5.492,39
Atlas Khodro 3.416,47
Crouse Ind .& Mfg 1.213,22
Khodro Sazan Rayen 521,98
Tolidi Motor Gearbox Va Axle Saipa 417,58
Bahman Motor 295,12
Saipa Diesel 269,66


Vir: Factiva, oktober 2020.


Turizem

Turizem je eden pomembnejših gospodarskih sektorjev v Iranu. V njem že nekaj časa poteka diverzifikacija turističnih storitev, zato se hitro razvijajo segmenti zdravstvenega, ekološkega in kmečkega turizma.

Iranski turistični sektor je v zadnjem iranskem koledarskem letu (marec 2019 - marec 2020) kljub škodljivim učinkom ameriških sankcij dosegel skoraj 10 % medletno rast in ustvaril prihodke v višini 10,5 mlrd EUR. V tem obdobju so Iran poleg ameriških sankcij prizadeli še drugi dogodki, med drugim poplave v začetku leta in tragična nesreča ukrajinskega letala, kar pa ni bistveno vplivalo na rast turističnega sektorja.

V preteklem iranskem letu je Iran obiskalo 8,7 mio tujih turistov, kar predstavlja 52,5 % medletno rast. To uvršča Iran, glede na podatke, ki jih je za leto 2019 zbrala Svetovna turistična organizacija, na drugo mesto najhitreje rastočih turističnih držav.

Žal pa je tudi iranski turistični sektor prizadela pandemija korona virusa in skoraj popolnoma ustavila turizem v državi. Iranska vlada zato namerava podpreti turistični sektor s številnimi ukrepi pomoči. Odplačevanje poslovnih posojil za podjetja v sektorju bodo preložili na konec tekočega iranskega leta. Za turistični sektor je odobren tudi odlog komunalnih in davčnih plačil.
 

Največja podjetja v turističnem sektorju v Iranu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Nilfam Seyr Pardis 5,73
Amir Tour & Travel Agency 2,87
Pars Ivan Tour Operator 1,38
Sepidbal Air Cargo Agent 1,38
Simorgh Iran Company 1,38
Arash Kamangir 0,92
 

 

Vir: Factiva, oktober 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje