Iran

Prodaja v Iran

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Povpraševanje iranskih potrošnikov po trajnih potrošnih dobrinah je zelo veliko. Tudi večina avtomobilov je v slabem stanju in jih je treba popolnoma obnoviti. Iranci raje kupujejo trajno potrošno blago, proizvedeno v tujini, ker menijo, da je boljše kakovosti. Iskanje najboljše kakovosti je ena od značilnosti iranskih potrošnikov. 

50 % iranske populacije je mlajše od 25 let in je v fazi modernizacije. Zato je veliko povpraševanje po izdelkih, ki simbolizirajo potrošniško družbo.
 

Tržne poti, distribucija

Sektor maloprodaje je v Iranu zelo razdrobljen. Maloprodajne posle, povezane z živilskimi izdelki, izvajajo predvsem tradicionalne oblike prodaje, kot so bazarji, stojnice in manjše tržnice. Sadje in zelenjava ter pekovski izdelki so najbolj razširjeni v tovrstni tradicionalni dejavnosti. V celotni državi deluje skoraj 1,8 mio prodajnih mest, kar predstavlja eno prodajno mesto na vsakih 44 Irancev.
 
Veleprodaja in maloprodaja sta v Iranu dokaj razviti. Vendar so maloprodajni posli in množična distribucija vedno bolj povezani s skupinami, ki zagotavljajo logistiko med iranskimi in tujimi podjetji ter distribucijskimi verigami.
 
Glavni konkurenti v maloprodajnem sektorju so:
  • Etka (478 trgovin)
  • Ofogh Koorosh (325 trgovin)
  • Refah (215 trgovin)
  • Canbo (150 trgovin)
 

Spletna prodaja


V Iranu naj bi spletna trgovina v letu 2020 na maloprodajnem trgu v državi dosegla 3 % tržni delež. Spletno nakupovanje, zlasti med mladimi, hitro raste. Najbolj priljubljeni spletni ponudniki v Iranu so Digikala, Bamilo, Zanbil, Modiseh, Chare, Teherankala, Shixon, Kimia Online, Final in Albasco. Digikala je vodilni konkurent na trgu s 75 % tržnim deležem. Na drugem mestu je Bamilo s 15 %, preostalih 10 % pa si delijo drugi spletni ponudniki.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Etka Organization Industries Co. 192,57
Shahed Commercial Company 114,97
Shahrvand Goods & Servicing Co 62,87
Caspian Mode Company 21,76
Manelli 21,40
Book City 10,73
Azad Teb Darman 6,92
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Poslovanje z iranskimi podjetji je kljub povpraševanju zelo težko, predvsem zaradi pomanjkanja tujih valut. Mnoga podjetja zahtevajo prilagodljive plačilne pogoje, ki jim omogočajo, da izkoristijo svoje nove naložbe, preden plačajo.
 
Za podjetja, ki želijo poslovati v Iranu, je pomembno sodelovati z uglednim lokalnim partnerjem, ki je seznanjen z mednarodnimi plačili in ki lahko oceni tudi kreditno tveganje in zamude pri plačilu.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Iran na 82. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.

Iran v prihodnjih 10 letih potrebuje več kot 1 mlrd EUR investicij v infrastrukturo, da bo lahko izpolnil ambiciozne načrte, ki si jih je zastavila iranska vlada.

Največ transporta v Iranu poteka po cestah, saj je kakovost cestnega omrežja dobra.  
Okoli 12 % transporta v Iranu poteka preko železnice, vladni načrti pa so povečati delež na 20 % do leta 2021. V teku so načrti za izgradnjo 9.134 kilometrov železnic po vsej državi. Glavni železniški projekti, ki jih je treba financirati, so Qazvin-Rasht (388 km), hitra linija Teheran-Isfahan (410 km), Mianeh-Tabriz (200 km), Teheran-Hamedan-Sanandaj (430 km), Shiraz-Bushehr (250 km), Gorgan-Bojnourd-Mashhad (570 km), Mianeh-Ardabil (175 km), tako imenovani projekt Gharb (West) Rail in elektrifikacija linij Garmsar-Incheh Borun in Teheran-Mashhad.


 
Več:

 
Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_