Iran

Prodaja v Iran

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Povpraševanje iranskih potrošnikov po trajnih potrošnih dobrinah je zelo veliko. Tudi večina avtomobilov je v slabem stanju in jih je treba popolnoma obnoviti. Iranci raje kupujejo trajno potrošno blago, proizvedeno v tujini, ker menijo, da je boljše kakovosti. Iskanje najboljše kakovosti je ena od značilnosti iranskih potrošnikov. 

50 % iranske populacije je mlajše od 25 let in je v fazi modernizacije. Zato je veliko povpraševanje po izdelkih, ki simbolizirajo potrošniško družbo.
 

Tržne poti, distribucija

Na iranskem maloprodajnem trgu prevlado neodvisnih, majhnih trgovin, počasi zamenjuje struktura organiziranih trgovin. Iranska vlada želi zmanjšati neevidentirano trgovino, ki jo je v državi ogromno. Veletrgovci večinoma dobavljajo blago iz uličnih bazarjev v lokalne trgovine v večjih mestih. Po vsej državi deluje približno 1,8 mio prodajaln na drobno, kar je ena na 44 Irancev.

Spremembe v maloprodajnem sektorju v Iranu bodo posledica odprave sankcij in rasti srednjega razreda, povečanega dostopa do interneta in sorazmerno mladega prebivalstva. Ti trendi bodo verjetno povečali povpraševanje po modnih oblačilih, uglednih blagovnih znamkah potrošniških izdelkov, ter po cenovno ugodnih izdelkih in storitvah.

Iran potrebuje tuje naložbe, da bi lahko dosegel cilje gospodarske rasti. Države z močnim informacijskim sektorjem, znanjem in tehnologijo, bodo lahko na iranskem trgu uspešnejše. Tuji vlagatelji, ki lahko zagotovijo lokalno zaposlovanje, pa imajo več možnosti za podporo vlade.
Iranski maloprodajni sektor bo v letu 2019 predvidoma zrasel za 18 % in v letu 2020 dosegel vrednost 179 mlrd EUR.

V letu 2017 je vrednost iranske spletne maloprodaje dosegla 33,6 mlrd EUR, kar predstavlja okoli 9 % BDP države. Spletna maloprodaja je v Iranu šele v povojih, a ima velik potencial, saj ima Iran zelo mlado populacijo. Več kot 65 % Irancev je mlajših od 35 let.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Shahrvand Goods & Servicing Co 77,84
Zarbal Grandparent Company 68,04
Urban And Rural Cons. Coop. Org. 40,82
Mahfam Jam Co. 32,53
Asia Furniture 31,73
Salar Baf Company 30,04
Bonyad Parket-E-Keshvary Company 12,69
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

 
Poslovanje z iranskimi podjetji je kljub povpraševanju zelo težko, predvsem zaradi pomanjkanja tujih valut. Mnoga podjetja zahtevajo prilagodljive plačilne pogoje, ki jim omogočajo, da izkoristijo svoje nove naložbe, preden plačajo.
 
Za podjetja, ki želijo poslovati v Iranu, je pomembno sodelovati z uglednim lokalnim partnerjem, ki je seznanjen z mednarodnimi plačili in ki lahko oceni tudi kreditno tveganje in zamude pri plačilu.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Iran na 76. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev

Iran v prihodnjih 10 letih potrebuje več kot 1 mlrd EUR investicij v infrastrukturo, da bo lahko izpolnil ambiciozne načrte, ki si jih je zastavila iranska vlada.

Država namerava v naslednjih treh letih povečati železniški transport na 120 mlrd tonskih kilometrov. Vlada je leta 2017 zgradila 1300 km železnic po vsej državi. Trenutno 12 % transporta v Iranu poteka preko železnice, vladni načrti pa so povečati delež na 20 % do leta 2021. V teku so načrti za izgradnjo 9.134 kilometrov železnic po vsej državi. Glavni železniški projekti, ki jih je treba financirati, so Qazvin-Rasht (388 km), hitra linija Teheran-Isfahan (410 km), Mianeh-Tabriz (200 km), Teheran-Hamedan-Sanandaj (430 km), Shiraz-Bushehr (250 km), Gorgan-Bojnourd-Mashhad (570 km), Mianeh-Ardabil (175 km), tako imenovani projekt Gharb (West) Rail in elektrifikacija linij Garmsar-Incheh Borun in Teheran-Mashhad.
 
Več:  
Poslovni imeniki in koristne povezave:  
 
Posodobljeno februar 2019.