Iran

Poslovno sodelovanje Slovenije z Iranom

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Irana v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
53 54 63 67 66 66


Slovenija je v letu 2022 v Iran izvozila za 35 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 7 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 42 mio EUR.
S tem se je Iran lani uvrstil na 66. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 54.165 4.774 58.939 49.390
2018 58.020 11.430 69.449 46.590
2019 48.935 2.478 51.413 46.458
2020 25.085 1.918 27.004 23.167
2021 32.025 1.934 33.959 30.091
2022 35.243 7.088 42.331 28.155
2023* 18.919 3.089 22.009 15.830

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023). 
 

Slovenski izvoz v Iran v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
78 % 27.582 Farmacevtski proizvodi
3 % 1.122 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
3 % 935 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 844 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
2 % 595 Železo in jeklo
1 % 527 Tobak in tobačni nadomestki
 

Slovenski uvoz iz Irana v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 2.170 Gnojila
30 % 2.112 Izdelki iz železa in jekla
26 % 1.816 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 609 Železo in jeklo
5 % 326 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Iranom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)
  • Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju 
     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: