Iran

Poslovno sodelovanje Slovenije z Iranom

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 27.093 1.099 28.191 25.994
2016 46.107 1.275 47.382 44.832
2017 54.165 4.774 58.939 49.390
2018 58.020 11.430 69.449 46.590
2019 48.935 2.478 51.413 46.458
2020 25.085 1.918 27.004 23.167
2021* 18.187 613 18.800 17.574

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
 

Slovenski izvoz v Iran v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
56 % 14.005 Farmacevtski proizvodi
8 % 1.911 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 1.620 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 1.274 Železo in jeklo
4 % 1.074 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 1.016 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
 

Slovenski uvoz iz Irana v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
76 % 1.467 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 264 Izdelki iz železa in jekla
4 % 69 Farmacevtski proizvodi
4 % 69 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
2 % 38 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.


Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Iranom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)
  • Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju 
     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk