Iran

Poslovno sodelovanje Slovenije z Iranom

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 21.374 614 21.988 20.761
2015 27.093 1.099 28.191 25.994
2016 46.107 1.275 47.382 44.832
2017 54.165 4.774 58.939 49.390
2018 58.020 11.430 69.449 46.590
2019 48.935 2.478 51.413 46.458
2020* 23.633 1.888 25.521 21.744

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).
 

Slovenski izvoz v Iran v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
71 % 34.982 Farmacevtski proizvodi
4 % 2.109 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 2.013 Železo in jeklo
4 % 1.927 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 1.752 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 1.277 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Slovenski uvoz iz Irana v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
56 % 1.393 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 389 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
9 % 224 Izdelki iz železa in jekla
7 % 173 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 98 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 59 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.


Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Iranom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)
  • Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju 
     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk