Iran

Poslovno sodelovanje Slovenije z Iranom

 
Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Irana v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
63 67 66 66 66

Slovenija je v letu 2023 v Iran izvozila za 39 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 5 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 44 mio EUR.
S tem se je Iran lani uvrstil na 66. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 58.020 11.430 69.449 46.590
2019 48.935 2.478 51.413 46.458
2020 25.085 1.918 27.004 23.167
2021 32.025 1.934 33.959 30.091
2022 35.243 7.088 42.331 28.155
2023 39.316 4.736 44.052 34.580
2024* 14.299 1.397 15.695 12.902


Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Iran v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
79 % 31.099 Farmacevtski proizvodi
3 % 1.288 Organski kemijski proizvodi
3 % 1.268 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
2 % 914 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 760 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
2 % 600 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Slovenski uvoz iz Irana v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
61 % 2.875 Izdelki iz železa in jekla
20 % 927 Železo in jeklo
16 % 780 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 56 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
1 % 47 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
1 % 28 Keramični izdelkiVir: Statistični urad RS, julij 2024.


Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Iranom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)
  • Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju 
     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: