Albanija je podpisala pogodbo s turško-albanskim konzorcijem Ayen Enerji - Fusha za gradnjo 120 MW hidroelektrarne

sreda, 27. junij 2018

Albansko ministrstvo za energijo je sredi junija 2018 sporočilo, da so s turško-albanskim konzorcijem Ayen Enerji & Fusha podpisali koncesijsko pogodbo za izgradnjo in obratovanje 120 MW hidroelektrarne na jugu Albanije.

Ocenjeni stroški projekta nove hidroelektrarne, ki bo stala v bližini vasi Kalivac, znašajo 125,3 mio EUR, gradbena dela pa bodo po oceni ministrstva za energijo trajala dve leti in pol. Predvidena letna proizvodnja električne energije v novi hidroelektrarni je 366,6 mio kWh.

Oktobra 2017 je turško-albanski konzorcij Ayen Enerji & Fusha dobil 35-letno koncesijsko pogodbo za gradnjo in obratovanje hidroelektrarne in tako zmagal na javnem razpisu, ki je bil objavljen maja 2017. Javni razpis je bil objavljen po tem, ko je ministrstvo odpovedalo pogodbo prejšnjemu koncesionarju, italijanski družbi BEG. Ta bi  morala do leta 2012 zgraditi hidroelektrarno z močjo 108 MW, vendar svoje naloge ni opravila, ker je bila vpletena v številne tožbe s strani albanskih podizvajalcev. Hidroelektrarne ustvarjajo kar 98 % celotne električne energije v Albaniji.

Ayen Enerji AS je hčerinska podjetje družbe Aydiner Insaat AS. Njihova dejavnost je proizvodnja, distribucija in trgovanje z električno energijo. Podjetje tudi upravlja elektrarne in investicijske projekte. Družba deluje po vsej Turčiji, sedež pa ima v Ankari. Konec leta 2017 je imela družba 255 zaposlenih in 86,84 mio EUR prihodkov.

Vir: SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju OVE