Albanija je uspešno zaključila prvo dražbo za obnovljivo energijo v Energetski skupnosti

sreda, 28. november 2018

Sekretariat Energetske skupnosti (EnC), ki ga vodi Janez Kopač, je Albaniji čestital za uspešno dokončanje prve dražbe v Energetski skupnosti in hkrati pozval druge države pogodbenice EnC, naj sledijo Albaniji na tej poti. Takšne dražbe energije iz obnovljivih virov namreč zagotavljajo konkurenčne izbirne procese za dodeljevanje podpore, kar ima za posledico nižje cene obnovljivih virov energije in s tem prednost za potrošnike.

Na dražbi v Albaniji je bil za izgradnjo sončnega parka izbran konzorcij pod vodstvom indijske energetske družbe Indija Power Corporation. Konzorcij poleg India Power Corporation sestavljajo še Mining Resources FZE iz ZAE ter družba Midami Ltd iz Hong Konga. Konzorcij bo zgradil prvi sončni park v Albaniji, v južni regiji Akerna blizu mesta Vlora. Sončni park bo imel zmogljivost 100 MW in mora biti zgrajen v roku 18 mesecev. Projekt je vreden 70 mio EUR.

Na dražbi je konzorcij prodal albanski vladi 50 MW električne energije za obdobje 15 let. Dodatnih 50 MW bo moral prodati brez podpore po tržni ceni.

Marca 2018 je Sekretariat Energetske skupnosti skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) ter v sodelovanju z Mednarodno agencijo za obnovljivo energijo izdal smernice za politiko, ki državam pomagajo pri oblikovanju in izvajanju konkurenčnih izbirnih postopkov za podporo obnovljivi energiji.

Vir: SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije