Aluminijski radiatorji-Uvedba začasnih protidampinških dajatev s poreklom iz Kitajske

sreda, 23. maj 2012
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 124 z dne 11.05.2012, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 402/2012, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev za izdelke iz oznake KN ex7615 10 10, ex7615 10 90, ex7616 99 10 in ex7616 99 90 s poreklom iz  Kitajske, in sicer v višini od 12,6% do 61,4% odvisno od proizvajalca.