Alžirija bo objavila javni razpis za solarne projekte

četrtek, 09. september 2021

Alžirija namerava do konca leta 2021 objaviti javni razpis za gradnjo solarnih projektov s skupno močjo 1 GW. Objavo tega javnega razpisa je Alžirija načrtovala že v obdobju junij-julij 2021, a se je zadeva nekoliko zavlekla.

Razpis je namenjen tujim investitorjem, ki jim bodo alžirske oblasti ponudile pogodbe o nakupu električne energije. Za dobavo kablov, modulov in montažnih konstrukcij bo država pridobila domače ponudbe.

Alžirija namerava v letih 2022, 2023 in 2024 na dražbi letno prodati še za 1 GW obnovljivih zmogljivosti.

Obnovljivi viri energije so v letu 2020 predstavljali 2,6 % instaliranih zmogljivosti v državi, od tega je sončna energija predstavljala skoraj 450 MW, hidroenergija 280 MW, vetrna energija pa 10 MW. Zmogljivost sončnih elektrarn se je od leta 2017 povečala le za 23 MW, rast v sektorju obnovljivih virov pa je posledica novih plinskih zmogljivosti, ki so se v tem obdobju povečale za 7,9 GW.

V okviru novega programa za razvoj obnovljivih virov energije, sprejetega leta 2015, je vlada dvignila cilj za obnovljive vire energije na 22 GW do leta 2030. Obnovljivi viri energije naj bi v letu 2030 predstavljali 37 % instalirane zmogljivosti in bi morali pokrivati 27 % oskrbe države z električno energijo. Večina teh novih zmogljivosti naj bi bila v segmentu sončne energije (13,6 GW), ki ji sledi vetrna energija (5 GW), sončni CSP (2 GW) in biomasa (1 GW). Načrtovani razvoj obnovljivih virov energije bi moral do leta 2030 prihraniti 300 mlrd kubičnih metrov plina, kar je 8 -krat več kot je bila poraba plina v letu 2014.

Država bo podpirala razvoj novih zmogljivosti prek Nacionalnega sklada za obnovljive vire energije (Fonds National des Energies Renouvelables et Cogénération, FNERC), ki se delno financira iz davka na nafto. Program daleč zaostaja za svojim ciljem, saj je Alžirija v obdobju 2015–2020 namesto načrtovane namestitve 3 GW sončne energije do konca leta 2019 namestila le 450 MW. Na novo ustanovljena Komisija za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost zato namerava pospešiti razvoj obnovljivih virov energije v državi.

Viri: Factiva, Key Energy News, Global Energy Research


Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij