Alžirija je sprejela novo politiko za povečanje nacionalne proizvodnje in zmanjšanje uvoza kmetijskih pridelkov

torek, 24. november 2020

19. novembra je alžirski minister za kmetijstvo in razvoj podeželja, Hamid Hemdani, predstavil novo kmetijsko politiko Alžirije, ki velja za obdobje do leta 2024. Namenjena je povečanju nacionalne proizvodnje in zmanjšanju uvoza kmetijskih izdelkov. Prav tako je osredotočena na razvoj strateških poljščin in spodbujanje naložb.

Politika kmetijskega sektorja temelji na politiki, predstavljeni že 26. julija 2019 na zasedanju Sveta ministrov. Cilji te politike pa so predvsem zanesljiva preskrba s hrano, razvoj strateških pridelkov, kot so pšenica in oljnice, ki predstavljajo glavnino uvoza hrane, ter spodbujanje naložb.

Da bi zmanjšali uvoz tistih izdelkov, ki vplivajo na trgovinsko bilanco, kot so na primer poljščine in oljnice, kmetijsko ministrstvo načrtuje uvedbo številnih strukturnih projektov. Mednje spada tudi gojenje oljne repice na več kot 3.000 hektarjih v prihodnjem letu. Po besedah Hemdanija to ni pilotni projekt, ampak gre za program, ki se je začel že julija lani in bo vplival na 16 provinc v državi.

Alžirija si prizadeva za popis kmetijskih zemljišč po celotnem državnem ozemlju. Kmetijsko ministrstvo zato tesno sodeluje s konstrukcijskimi uradi in Alžirsko vesoljsko agencijo ASAL. Ta uporablja različna geo-prostorska orodja, kot so satelitski posnetki, zemljevidi in druga prostorska orodja, da bi identificirala potencialno rodovitna kmetijska zemljišča in tista, ki so blizu vodnih virov.

Državna podpora alžirskemu kmetijstvu spodbuja rast sektorja, vendar so vladni cilji glede proizvodnje po ocenah analitikov BMI Research, preveč optimistični. V obdobju do leta 2024 bo po njihovem mnenju pridelava žitnega trga ostala nestanovitna in v veliki meri dovzetna za vremenske vplive, pridelava mleka pa bo še naprej oslabljena zaradi industrijskih omejitev. Zaradi teh razlogov, pa tudi zaradi porabe, ki ostaja bistveno večja od proizvodnje, bo Alžirija vsaj do leta 2024 v veliki meri odvisna od uvoza, proizvodnjo pa bo zavirala alžirska gospodarska klima.

Viri: Factiva, Algerie Presse Service,  BMI Research
  
Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije