Ameriška neto vrednost v času covid 19

ponedeljek, 07. september 2020

Naraščajoče cene delnic in pozitivno borzno poslovanje ter visoke cene nepremičnin ohranjajo visoko neto vrednost Američanov kljub velikemu gospodarskemu padcu zaradi pandemije koronavirusa.

V nasprotju s krizo leta 2008, v kateri so cene delnic padle, brezposelnost narastla in cene stanovanj dobesedno kolapsirale, trenutna kriza pandemije z vplivom na javni zdravstveni sistem v ZDA še ni pripeljala do enakih strukturnih težav, ki so pestile okrevanje v krizi v 2008, kar bi posledično lahko pomenilo lažjo vrnitev v normalno stanje. Seveda v veliki meri v odvisnosti od "boja" proti virusu covid-19 (cepivo). Kajti dejstvo, da je pandemija zmanjšala produktivnost in s tem posledično ogrozila inovacije in podjetništvo, še vedno obstaja.

Zato tudi Wall Street računa in se pripravlja na tako imenovano "dvojno recesijo", ki bo povezana tudi z najbolj ranljivimi delovnimi mesti v ZDA, kar vseeno pomeni tudi dolgo gospodarsko okrevanje.

Torej je paradoks te gospodarske krize v ZDA ta, da medtem ko je ameriška zaposlenost še vedno 13 milijonov pod točko ali nivojem pred pandemijo, je lahko neto vrednost ameriških gospodinjstev rekordno visoka, zahvaljujoč naraščajočim cenam delnic in nepremičnin.

To stanje pa seveda ne zmanjšuje potrebe po davčnih olajšavah za delavce in mala podjetja, ki se spopadajo z velikimi problemi, vendar je tukaj vseeno pomembna razlika od okrevanja, ki je sledilo finančni krizi leta 2008. Takrat so "ameriška gospodinjstva" pet let popravljala svoje "bilance". Tokrat bi naj ta čas bil bistveno krajši.

Sestavni deli neto vrednosti gospodinjstev, ki nihajo, v veliki meri temeljijo na borznih indeksih oziroma cenah delnic in cenah nepremičnin.

Med recesijo 2001 so bile cene nepremičnin večinoma stabilne, vendar so cene delnic potrebovale nekaj let, da so si opomogle. Torej je bila neto vrednost do leta 2003 večinoma nespremenjena, ko se je spet začela povečevati, ko so se cene delnic spet pričele dvigovati in nepremičnin prav tako.

Okrevanje po letu 2008 je trajalo dlje. Cene nepremičnin so se zrušile in tako ogrozile celoten lastniški kapital in trajala so leta, da je nepremičninski trg prišel nazaj na "zeleno vejo". Naložbeni portfelji so imeli podobno usodo. Po vrhuncu leta 2007 se je neto gospodinjstvo, po popravljanju bilanc – stanja v času pet let, ponovno oživilo. A nastala (ostala) je razlika med delavskimi soseskami in tako imenovanimi dobro izobraženimi soseskami.

Leta 2008 je velika recesija (ki je uradno trajala samo do leta 2009!) udarila v središče bogastva srednjega razreda - predvsem lastniškega kapitala, pa tudi naložbenega portfelja - zato so gospodinjstva tako dolgo potrebovala za finančno (in psihološko) okrevanje.

Zdi se, da so gospodinjstva v ZDA v letu 2020 in korona krizi v povsem drugačnem stanju. Neto vrednost se je v ZDA v prvem četrtletju zmanjšala za približno 7 bilijonov dolarjev, a vse to je bilo posledica padajočih tečajev delnic. Sedanja rast delnic in cen nepremičnin pa napoveduje krajšo in manj bolečo okrevanje ali stabilnost neto vrednosti ameriških gospodinjstev.

A po ocenah informacij na portalu www.bloomberg.com je lahko vsaka napoved dvorezen meč. Napovedovanje v novembru bo mogoče dobilo drugačne razsežnosti.

Slovenian American Business Association – SABA s sedežem v Clevelandu (www.sloaba.com) redno spremlja analize gospodarskega stanja v ZDA.

Pripravil:
Jurček Žmauc, predsednik SABA
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com