Analiza trgovine v Braziliji: platforma za privabljanje naložb in zbiranje sredstev investMCTI

petek, 08. julij 2022


1 € = R$ 5,48 
1 US$ = R$ 5,32 
Dvostranska trgovina med EU in Brazilijo (vir: Brazil Comex Stat)
EU-BRA 3,904 mio USD BRA-EU 4,993 mio USD (maj 2022)
EU-BRA 17,106 mio USD BRA-EU 19,989 mio USD (januar – maj 2022)
 

Carine

COANA določa specifikacije uvozne deklaracije, RFB pa popravlja normativna navodila o carinski vrednosti

Generalni koordinator carinske uprave (COANA) je izdal odlok 81/2022 o določitvi lastnosti in specifikacij, ki jih je treba navesti v uvozni deklaraciji za določeno blago. Poleg tega je zvezna davčna uprava (RFB) izdala popravek Normativnega navodila 2,090/2022, ki določa prijavo in kontrolo carinske vrednosti uvoženega blaga.
 

Tarife in kvote

SECEX dodeljuje kvote za znižanje tarif za pomanjkanje

Sekretariat za zunanjo trgovino (SECEX) je izdal Odlok 199/2022 o določitvi meril za dodelitev kvot za uvoz, določenih z Resolucijo 354/2022, ki jo je izdal Upravni odbor Zunanje gospodarske zbornice (GECEX). S sklepom so bile določene kvote za naslednje proizvode: brezvodne snovi (NCM: 2833.11.10; globalna kvota: 910.000 ton), humani serumski albumin (NCM: 3002.12.36; globalna kvota: 206.750 steklenic po 142 g), benzalkonijev klorid (NCM: 3824.99.86; globalna kvota: 3.500 ton), baloni in steklenice (NCM 7010.90.21; globalna kvota: 233.085 ton), pedala in deske za pedala ter njihovi deli (NCM 8714.96.00; globalna kvota: 4.600.000 enot).
 

Naložbe

MCTI ustvarja platformo za privabljanje naložb in zbiranje sredstev

Ministrstvo za znanost, tehnologijo in inovacije (MCTI) je izdalo Odlok 6.066/2022, ki določa izvajanje in delovanje platforme investMCTI v okviru MCTIC. Platforma investMCTI deluje kot HUB za spodbujanje poslovnih, naložbenih, raziskovalnih in inovacijskih projektov v Braziliji in je dostopna tukaj
 

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (SPS)

MAPA registrira 46 kmetijskih pesticidov, vključno s sedmimi biološkimi proizvodi

Oddelek za obrambo kmetijstva (SDA) Ministrstva za kmetijstvo, živinorejo in oskrbo (MAPA) je izdal redni akt 31, ki prinaša registracijo 46 kmetijskih pesticidov, ki bodo dejansko na voljo za uporabo kmetom. Od tega je sedem ekoloških sestavin, štiri pa so odobrene za uporabo v ekološkem kmetijstvu. Pravilnik prinaša prvi zapis o parazitoidu Catolaccus grandis za zatiranje kovaškega moka in pripravke, formulirane s fungicidom Pidiflumetofen.

Viri:
Support to EU Market Access Work and Trade Analysis in Brazil, Weekly Report EU Market Access
https://invest.mcti.gov.br/en/

Pripravila:
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ, info@slobraz.com.br
 

Preberite tudi:

Dajatve v Braziliji